Kazanılmış Haklar Hedefte !

131

Hizmet sektörü sermayenin ateşi altında

Federal Meclis’in hizmet sektöründe satış ve hizmet yerlerinin açılış süreleri ile ilgili kararına karşı geniş bir koalisyon, referanduma gideceklerini duyurarak imza toplamaya başladılar.

Sermaye partileri iş yaşamına yönelik saldırılarına ara vermiyorlar. Daha önce birçok kantonda denenmesine ve ret edilmesine rağmen, meclis aldığı kararla, benzin istasyonlarının satış bölümlerinin 24 saat açık olmasına ve gıda maddelerinin satışına olanak sağlayan düzenlemeyi kabul etti. Parlamentonun aldığı karardan sonra aralarında sendikaların, politik partilerin ve kiliselerinde bulunduğu geniş bir koalisyon, meclis kararına karşı referanduma gidileceğini ilan etti. Referanduma gidilmesi için gerekli imzaların toplanıp 15 Mart’a kadar teslim edilmesi gerekiyor.

Saldırılar hız kesmeden devam ediyor!

Geçtiğimiz yıl bazı kantonlarda alış veriş merkezleri ve mağazaların açılış saatlerinin uzatılmasını ön gören bazı değişiklik teklifleri halk oylamasına sunulmuştu, FDP’nin sözcülüğünü yürüttüğü bu inisiyatifler halkın ezici çoğunluğu tarafından kabul edilmedi. Buna rağmen, FDP tasarının ülke genelinde kabulünü sağlayacak bir çıkış noktasıyla, Federal Meclis’e başka bir önerge sunarak meclis tarafından kabulünü sağladı. Benzin istasyonlarından başlamak üzere hedeflenen liberal saldırıların daha sonra da tüm hizmet sektörü ve diğer iş kollarını kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Zaten tasarı mecliste kabul edildikten hemen sonra,  hizmet sektörü patronları ve alış veriş mağazaları zincirleri sahipleri, bu saldırıların genişletilmesini direkt talep eden çıkışlarını da dillendirdiler.

Hedef kazanılmış haklar.

Diğer iş kollarına göre oldukça kötü çalışma koşullarına sahip olan ve en düşük ücretin ödendiği sektör olan hizmet sektörü, en zayıf halka olarak saldırıların başlatılacağı ilk alan olarak seçilmiş. Buradan hareketle tüm diğer sektörlere yayılmaya çalışılan, hafta sonları ve gece çalışmalarının normal iş gününe çevrilmesi, vardiya ek ödemelerinin ve zamlarının kaldırılması ve çalışma süreleri ve koşullarının tam tamına esnek hale getirilmesi, 7 gün 24 saat emekçilerin sermayenin hizmetinde kalması hedeflenmektedir. Daha çok kadın emekçilerin çalıştığı, uzun çalışma süresi, ücret baskısı vb. konular yüzünden sıkça gündeme gelen hizmet sektörü özellikle de perakende satış sektöründe toplu iş sözleşmesinin olmayışı, işçilerin haklarının korunması ve yeni kazanımların elde edilmesi mücadelesinde bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Parlamentodan geçen yasa tasarısına karşı harekete geçen geniş sayılabilecek bir komitenin, tasarıyı halk oylamasına sunarak engellemek amacıyla, Mart ayında teslim edilmek üzere başlattığı imza kampanyasının başarısı ve akabinde oylamada da tasarının engellenmesi, daha sonra gelecek sosyal saldırıların da geri püskürtülmesi açısından önem taşıyor. Destekleyenlerin listesi kutu içerisinde.