Katliamlar protesto edildi

image3

Cabbar Karaçam /Zürich

DEMKURD ve İsviçre Demokratik Güçbirliği’nin çağrısıyla 2 Ocak 2016 Cumartesi günü Zürich Helvetiaplatz’da gerçekleştirilen yürüyüşe bir araya gelen yaklaşık 1500 kişi devletin Kürtlere yaptığı katliamları protesto etti. Zürich Helveiataplatzda yapılan konuşmada: Devletin ve AKP Hükümeti‘nin Kürdistan’daki gerçekleştirdiği katliamlar lanetlenirken, Kürt haklının haklı direnişini selamlandı ve Avrupa devletlerinin yapılan katliamlara sesiz kalmaları eleştirilerek, Avrupa devletlerin çıkarları söz konusu olunca savaş çıkarmayı bile göze alabilecekleri vurgulanarak, Kürdistan’ın bütün şehirlerinde yaşanan katliamlara Türkiye’nin Batısı’nın sesiz kalmaması çağrısı yapılarak, devletin çocuk, kadın, yaşlı ve hasta ayrımı yapmadan hatta ellerinde beyaz bayraklarla sokağa çıkanlara dahi hedef gözeterek ağır silahlarla ateş ettiği herkes tarafından bilinmektedir denildi.

Türkiye’de yaşanan katliam ve saldırılara karşı İsviçre’de ki Türkiyeli göçmen örgütlerin ve duyarlı Türkiyelilerin katıldığı eylemde taşınan döviz ve pankartlarla Kürt coğrafyasında yaşanan katliamlara tepki dile getirildi. İsviçre SP’ nin gençlik kolu olan, JUSO da bu yürüyüşe kendi flaması ve dövizlerle katılarak destek verdiler Süryaniler yürüyüşe kendi flamalarıyla katıldılar. Süryaniler adına yapılan son konuşmada: Avrupa devletlerinin katliamlara sessiz kalarak gösterdikleri tutumun ikiyüzlü bir tutum oldu- ğu vurgulanarak, Türk Devleti‘ne ve AKP Hükümeti‘nin derhal savaş ve katliamlara son vermesi gerektiği belirtildi. Türkiye’de ve Avrupa’da yaşayan halklara, Kürdistan’da yaşanan bu kirli savaşa karşı,hep birlikte bu savaşı durdurmalıyız diyerek sözlerini bitirdi. Daha sonra kitle sloganlarla yürüyüşe geçti, yürüyüş boyunca, Kürtçe, Türkçe ve Almanca çok coşkulu ve öfkeli bir şekilde kitle tarafından atılan sloganlarla. Helveitiaplatz‘a geri gelerek yürüyüş sonlandırıldı.