Kamu personeli direnişte

Özgür Aktaş / Özlem Polat

Kamu emekçileri, Cenevre Kanton Konseyi’nin 2016 yılında uygulamaya koymak istediği ekonomik saldırı politikalarına karşı, Kasım ayında üç günlük genel greve gittiler.

Uygulanmaya koyulmak istenen saldırı bütçesi; Cenevre hükümetinin 200 milyon Frank olan bütçe açığını bahane ederek , 35000 kamu emekçisinin haftalık 40 saatlik çalışma süresini 42 saate, buna bağlı olarak çalışan sayısını üç yıl içinde 5% azaltarak kamu personelini kapı önüne koymak istiyor. Uygulanmak istenen bütçenin en can alıcı maddelerinden biri ise eğitimde hayata geçirmek istenen kısıtlamalar oluşturuyor. Cenevre’de bulunan sendika bileşenlerinden oluşan ve kamu emekçilerini kapsayan Cartel İntersyndical’ın şimdiye kadar Cenevre hükümetiyle yapılan pazarlıklardan sonuç alınmaması nedeniyle 9 Kasım akşamı 650’ye yakın sendika üyesi ile yapılan genel kurulda toplantısında çoğunlukla , kamu emekçilerini kapsayan 3 günlük genel grev kararı alındı ve çağrısı yapıldı. 11 Kasım’da sabahın erken saatlerinden itibaren Cenevre Üniversitesi önünde toplanmaya başlayan kamu emekçileri, pankart ve sloganlarıyla hükümetin 2016 bütçesini kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve hükümet geri adım atıncaya kadar kararlılıkla eylemlerinin süreceğini güçlü bir şekilde dile getirdiler.

Planlanan reform paketinde yer alacak saldırı ve kısıtlamalar şöyle;

Kamu emekçileri haftalık çalışma saatlerinin 40 saatten 42 saate yükseltilmesi 3 yılı kapsayacak şekilde personel giderlerinin 1% azaltılması kararı Gençlere, öğrencilere yapılan devlet yardımının 1% azaltılması, sağlık sektörü okullara verilmesi öngörülen araştırma ve burs yardımlarında kısıtlamaya gidilmesi.Emekliye ayrılan personelin yerine yeni isçi alınmaması Radikal Liberal Parti öne sürdüğü projeyle, kamu sektöründe yeni isçi alma programını geçici olarak dondurulmasını isterken aynı zamanda halkın ödediği emeklilik katkı payının yükseltilmesini istiyor. Kısıtlamaların hedeflediği kamu bütçesinin dağılımları ve tasarruf pakettinin bütçedeki yeri;Egitim 203 milyon 26%, Lojman 47 milyon 6%, Güvenlik 52 milyon 7%, toplu taşıma 281 milyon 36%, sağlk sektörü 105 milyon 14%, diğer uygulamlar 84 milyon 11%.

Geniş destek

Her geçen saat sayıları artan grevciler, öyleden sonra yapılması planlanan ve günlük eylem kararların alınacağı salonun bulunduğu Palladiuma doğru yürüyüşe geçtiler. Yanlış yönetimden kaynaklanan borcunun sorumluları olmadıklarını dile getiren kamu emekçileri, tek sorumlunun hükümeti yönetenlerin olduğunu ve bu faturayı ödememekte kararlı olduklarını vurgulayan konuşmalarla ve sloganlarla genel toplanma yeri olan Place Neuve doğru yürüyüşe geçtiler. Place Neuvde sayıları yaklaşık 11000 ulaşan grevcilere, Yeşiller, SP, SİT, SEV, SSP gibi örgüt ve sendikalar da katıldılar. Yapılan basın açıklamalarında, kanton hükümetinin bütçe açığı bahanesiyle, kamu emekçilerinin haklarının gasp ederek, kamu çalışanlarının daha çok ve zor şartlarda çalışmaya mahkum etmek istediği, vurgulanarak bütçe taslağı içindeki diğer konulara da dikkat çekildi. Aynı zamanda grevin yarında süreceği kararı açıklandı. Cenevre hükümetinin 2016 bütçesinin içinde, emeklilikten dolayı boşalacak kadroların yerine yeni işe alım yapılmamakla birlikte, işten çıkarma gibi konularda hükümetin istediği gibi rahat davranmasını kolaylaştıracak maddelerde yer alıyor.

Özellikle, ellerinde gençlerin ve öğrencilerin 2016 bütçesinden zarar gördüklerini, özgür ve bilimsel eğitim haklarının elinden alındığını ifade eden pankartlarla yoğun ve aktif bir şekilde katılan eğitim emekçileri, Place Neuve’den hareket eden kamu emekçileri ile birlikte Cenevre sokaklarını kapatarak, eski şehirde bulunan meclis binası önüne giderek, orada da protestolarına devam ettiler. Kamu emekçileri sabah görüşmek üzere birinci gün grev programlarını akşam geç saatlerde sonlandırdılar.

İşçiler ve emekçiler damga vurdu

12 Kasım sabah saatlerinde, bahar aylarından beri İsviçre inşaat sektörü patronlarıyla süren görüşmelerde talepleri kabul edilmeyen öfkeli inşat işçilerinin bir günlük grevi ile birleşen kamu emekçileri, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçerek , Cenevre’nin en önemli trafik akışı olan Mont-Blanc köprüsünü trafiğe kapatarak saatlerce süren oturma eylemi yaptılar. Emeklilik yaşının 60 olması, çalışma koşullarının iyileş- tirilmesi, ücretlerinde iyileştirmeye gidilmesi gibi talepleri dile getiren inşaat işçileri, kamu emekçileriyle birlikte ikinci günde de Cenevre yollarını doldurarak akşam saatlerinde yine Place Neuve’de yürüdüler.

Bir gün öncesi alınan greve devam kararı neticesinde, üçüncü gün Place de Plain Palais’de hazırlanan çadırda yaklaşık 1500 kamu emekçisinin katılımıyla, grevin üçüncü gününden itibaren Cenevre hükümetiyle görüşmeler yapmak amacıyla, greve ara verilmesi ve daha sonrası için oylama yapıldı. Çadırda yoğun kalabalıktan dolayı, yapılan oylama ilginç olaylara sahne oldu.

Grev boyunca kamu hizmetlerini minimum düzeyde veren kamu emekçileri,10-11-12 kasımda yapılan üç günlük grevden sonra, 25 Kasım’da akşam saatlerinde Palladium gerçekleştirdikleri toplantıda, Cenevre hükümetinin geri adım atmaması sonucu 1 Aralık Salı günü hükümetin 2016 bütçesine karşı yeniden greve gitme kararı alındı.

Mücadeleye devam

Kanton yönetiminin kamu alanında reformlar ve tassarruf tedbirleri adı altında yürürlüğe koymaya çalıştığı sosyal hak gasplarına karşı bir süredir eylem ve direnişte olan Cenevre kamu çalışanları, kanton yönetiminden taleplere karşı adım atılmadığı için, aralıklarla grev ve iş bırakma eylemlerini Aralık ayı başında da sürdürdüler. Ellerinde hükümetin 2016 bütçesini eleştiren ve getireceklerini anlatan pankartlar ve dövizler taşıyan eylemciler, sloganlarla tepkilerini dile getirdiler. Place Neuve’e varan eylemciler, burada saat beşte başlayacak yürüyüş eylemi için diğer katılımcıları beklerken, Zürih’ten SSP sendikası İsviçre başkanı Katharina Preliez-Huber kısa bir konuşma yaptı. Preliez-Huber konuşmasında, ” bu uygulanmak istenenler Liberal politikaların bir sonucu olduğunu ve grevi desteklediğini yanı sıra bu eylemlerin bütün belediyelere, Kantonlara ve İsviçre genelinde emekçilere büyük güç katacağını” dile getirdi. Sendika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, hükümetin geri adım attığına dair yazılı bildirim yapıncaya kadar greve devam etmekte kararlı olduklarını belirtiler. Cenevre devlet hastanesinden kortej halinde alana “sağlığa dokunma” pankartıyla giren sağlık emekçilerden sonra, kamu emekçilerin eski şehirde bulunan meclis binasına doğru yürüyüşü başlandı. Uzun bir kortej halinde Cenevre’nin en işlek caddesinden geçerek meclis binasının önüne varan kortej, uzun ve kalabalık olduğu için, meclis önünde toplanma gerçekleşemeyeceğini ön gören sendika yöneticileri, toplanma yerinin yürüyüşün başladığı yer Place Neuve olacağını anonsu yapıldı. Meclis binası önünden gecen eylemciler büyük gürültü yaparak ve slogan atarak 2016 bütçesini protesto ettiler.