İtalyan işçiler iş bıraktı

4

Ali Korkmaz

Lüks daireler ve otellerin yapıldığı Résidences Mirador Kempinski inşaatında İtalya’dan getirtilen 30 işçi greve gittiler.
Genel sorumlu şirket olan SDG (Swiss Development Group SA) İtalya kökenli taşeron şirket olan, Vitrani’nin, 30 Ağustos’tan beri işçilerin ücretlerini ödememesi üzerine, marangoz işçileri greve çıktılar. İşçilere sadece yatacak yer temin eden İtalyan şirketi, arada bir verdiği 50 Frank cep harçlığıyla işçileri kölelik koşullarında çalıştırmaya zorunlu bırakmaya çalışmaktadır. İnşat sektörü toplu iş sözleşmesinde güvence altına alınan ücretin yarı fiyatı altına bir ücretle çalışmaya mecbur bırakılan işçilere, bu ücretleri bile ödenmedi.

Paravan şirketler çığ gibi çoğalıyor

Yapı işlerinde de sıkça rastlanan, yerli firmalardan daha ucuza iş yapan taşeron firmalar her geçen gün çığ gibi çoğalıyor. İhaleyi alan şirketler, yapılacak işleri suyunun suyu haline getirecek yüklenici ara firmalar sayesinde işçi emekçiler yok pahasına çalıştırılıyor. Ekim ayında Zürih tren garında çalıştırılan işçilerin durumu da benzerdi. Lüks yapılarda uzman olan İtalyan şirketi Vitrani, toplu iş sözleşmesindeki üç aylık süreyi doldurarak, yeni bir isimle ayrı bir şirket kurmak yoluyla, başka işçiler işe alma çabası içerisinde olduğu da gözden kaçmadı.
İşçilerin aktif greve gitmeleri sonucu ve Unia’nın müdahalesiyle de, İtalya’daki patron hemen koşarak sendikayla görüşmeye geldi. Ağustos ayından beri ödenmeyen ücretlerin hemen ödenmesini talep eden sendika yetkilileri, ücretlerin ödenmemesi halinde şantiyeyi işgal ederek, çalışma yapılmasına müsaade etmeyeceklerini söylediler. Yasal boşlukları kullanarak, paravan şirketler aracılığıyla ucuz işçi çalıştırılan sektörde skandalların ardı arkası kesilmiyor.
Tüm bu olup bitenler karşısında, ek önlemler almakta ayak direyen, yönetici cephesi, kontrollerin arttırılması ve ucuz işçi çalıştıran firmalara yönelik yaptırım ve cezaların arttırılması gibi pratik işlerde de adım atmıyor.