İşçiye pay yok!

2012′yi kârla kapatan İsviçre tekelleri, konu işçi ücretleri olduğunda şikâyet etmeyi dilden bırakmıyorlar.

Bu yılda, geçmiş yıllarda olduğu  gibi yine ekonomik tahminler ve fiili gerçekleşen rakamlar,  yılın ilk günlerinden itibaren gazetelerde ve bültenlerde yer edinmeye başladı. Veriler, tahminler yerine gerçek değerlendirmeler, açıklanmaya başladıkça, durumun sene boyunca kapitalist şirketlerin sürekli yakındığı kadar kötü olmadığı da anlaşıldı. 2011 yılı ile kıyaslandığında 2012 yılında kârlarını %10 arttıran büyük tekeller, hem yüzlerce işçiyi sokağa atıp hem de kalanların çalışma koşullarını daha da çekilmez hale getirdiler. Yılın son aylarında yoğunlaşan ücret artışı pazarlıklarında ’0′ zam dayatan patronlar hep rekabet gücünün korunması ve ekonomik gidişatın ‘kötülüğü’ iddiasının arkasına sığınıyorlardı.

Geçtiğimiz yıl daha fazla çalışmak zorunda kalan işçiler, bunun karşılığını ücret artışlarında göremediler. Bazı sektörlerde 0 zam verilirken, kalanlarında %0.5 ila %1.5  arasında değişen ücret artışı sağlandı. Aynı dönem içerisinde sağlık sigortası primleri %2.2 , ev kiraları ise ortalama %1.7 oranında arttı. Sağlanan bu  ücret ‘artışının’ ise artan sağlık sigortası primleri, ve ev kiraları karşısında eridiği şimdiden belli. Öte yandan 2013 yılına ait tahminler göre aynı büyük tekel ve şirketlerin kârlarını 2012′ye kıyasla %12 arttıracağı yönünde.  Grafik ücret artışları