İş yasası ve haklar budanıyor

Federal Parlamento’da verilen önergelerle emekçilerin hak ve kazanımları kırpılmaya devam ediliyor

Kanton Temsilcileri Meclisi’nin FDP’li üyesi Karin Keller-Sutter ve CVP’li üyesi Konrad Graber tarafından verilen iş yasası değişikliği ile ilgili önergede, haftalık çalışma süresi üst sınırı, çalışma sürelerinin kaydedilmesi, gece ve hafta sonları çalışmasının esnekleştrilmesi, TİS’lerde yer alan koruyucu sağlık önlemlerinin esnetilmesi gibi saldırılarla iş yasasında güvence altına alınan çalışanların hakları yok ediliyor. Yapılmak istenen değişikliklerle sermayeye hareket alanı sağlamaya çalışan sermaye politikacıları işçi ve emekçiler üzerindeki baskıyı da giderek arttırıyor. Emeklilik yasası reformu sonrası gündeme gelen saldırı paketine karşı sendikalar mücadele çağrısı yapıyorlar.