İş yasası budanıyor

Liberal ve sağcı partilerin önerisiyle Federal parlamento,  iş yasası içerisinde çalışanların aleyhine düzenlemeleri ele alıyor.

Referandumlarla, yer yer yasal düzenlemelerle hakları ve kazanımları kuşa çevrilen çalışanlar, yeni bir hak gaspı girişimiyle karşı karşıya. Federal Parlamento çalışma süreleri, gece çalışması, yasaklanan çalışma biçimleri, mola zamanları gibi tanımları, belirsiz ve patronların istismarına açık hale getiren değişikliği ele alıyor. Homeoffice gibi yenilik olarak sunulan biçimlerde, çalışma süresinin tanımı ve biçimi ortadan kaldırılırken, çalışılan sürenin yazılarak kayıt altına alınması da yok ediliyor. Bugüne kadar yapılan tüm değişikliklerin kaymağını yiyen patronlar, değişiklik yasalaşırsa,  emek sömürüsünden elde ettikleri karı katlamış olacaklar.