MAIL:arkadas@arkadas.ch

20 EKİM  2019 İSVİÇRE 
FEDERAL MECLİS  SEÇİMLERİ

Yaklaşan İsviçre Federal seçimleri için görüşebildiğimiz sol parti'deki adayların görüşleri. Seçimler'de oylarımız boşa gitmesin, en sağlıklı oy kulanılması 
İsviçre’de yaşayan herkes için önemli.

Jacques Depallens
"Birlikte solda" Adayı, liste 24

Renens'deki Eski Belediye Sosyal İşleri sorumlusu
Neden Federal seçimlere adaysın?
Ben daha çok katılımcı demokrasinin destekçisiyim, ilişkisel yaşamda ve parti aygıtlarından ziyade vatandaşların kaygılarını ve ihtiyaçlarını yansıtan projelerde yer almayı tercih ediyorum. Kampanya yapmak hala önemlidir ve dört eksende çok aktif olduk:
- Hemen ekolojik bir geçiş için
- Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik için
- Nüfusun çoğunluğuna saygılı ve üst düzey ayrıcalıklı geliri orantısız şekilde kaldıran yeni bir vergi için.
- Savaş, şiddet ve çokuluslu şirketlerin soygun, madencilik ve tarımsal serveti yok edenlerin eylem tarafından evlerinden sürüklenen göçmenler ile dayanışma projeleri için.
Ekonomisini yeniden dengelemediği, aşırı projelerden vazgeçmediği ve gelişmiş ülkelerde çılgın yarışı, insan ve doğal kaynakların israfını azaltmadığı takdirde, bugünün dünyası zarar gördüğü için.
Bern Ulusal meclis'e seçilirsen, neye odaklanacaksın?
On yıllardır İsviçre'de kurulan yabancı işgücünün% 33'ünün oy kullanma yasağı ile Parlamento, temel olarak özel ekonomide lider danışmanlardan oluşuyor. Nüfusun sağlığını iyileştirmek, güney ülkelerinde sefalet ekleyen çok uluslu şirketleri durdurmak ve vergi kaçakçılığını daha iyi kontrol etmek söz konusu olduğunda, Parlamentonun çoğunluğu sosyal adalet tedbirlerini reddetti.
Nüfusun çoğunluğunun çıkarlarını ihlal eden manevraları ve şemaları daha yakından tanıyarak, demokrasiyi en zenginine saptıran kamu ve özel yöneticileri kınayan kamu kampanyaları başlatılabilir.


***


Okurlarımız seni tanıyabilirmi?


Alberto Mocchi, 32 yaşındayım, İtalya'da doğdum ama 4 yaşımdan beri İsviçre'de yaşıyorum. Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler üzerine bir geçmişim var ve Vaud kantonu Hemşireler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapıyorum. 2016'dan beri Vaud kantonu Yeşiller partisinin  başkanlığını yapıyorum ve Gros-de-Vaud'da Daillens Belediyesi Municipal'i, Belediye ükümetinde bulunuyorum. Ondan önce 5 yıl boyunca Renens'de belediye meclisi üyesiydim.
Neden Federal seçimlere adaysın?
CO2 salınımını azaltmak için kararlı bir şekilde hareket edemezsek, dünyayı bir savaş ve istikrarsızlığa sürükleyen riskler taşıyan büyük bir ekolojik krizle karşı karşıyayız. Bu nedenle, İsviçre'nin çevrenin korunmasında öncü bir rol oynamasını sağlaması için aday olmak istedim.
Bern Ulusal meclis'e seçilirsen, neye odaklanacaksın?
Bir ekolojist olarak, iklim ya da biyolojik çeşitlilik olsun, çevremize daha fazla saygı duymak için yoğun mucadele etmek istiyorum. İsviçre'nin uluslararası ilişkilerde moderatör ve kolaylaştırıcı rolünü oynamasını ve dünyadaki, Suriye'deki, Kürdistan'daki ve diğer yerlerdeki çeşitli çatışmalarda daha cesur bir duruş sergilemesini istiyorum.
Başka eklemek istediğin ? 
Yabancı kökenli İsviçreli vatandaşların Federal Parlamentoda daha iyi temsil edilmeleri esastır. İsviçre nüfusunun yaklaşık üçte biri yabancı kökenlidir, bunun kurumlarımızda da yansıtılması gerekir.

***

Okurlarımız seni tanıyabilirmi?


Adım Romain Pilloud, 23 yaşındayım, büyüdüğüm şehir Montreux'de yaşıyorum. Sosyalist partisinden Belediye meclisindeyim. Ayrıca toplu taşıma araçlarını daha verimli ve daha uygun hale getirmek için mücadele eden ATE Vaud komitesinin bir üyesiyim. 19 Sosyalist adayın listesinde, kantonun her yerinden bir çok çevrede faliyet göstermek çok güzel bir duygu.
Neden Federal seçimlere adaysın?
Bugün PS ve genel olarak sol, Parlamentoda azınlıkta, bunun bir sonucu var; çünkü sağ orduya verilen haraçlarıçoğalttı, AI'yi (mağlulen emeklilik) zayıflattı ve diğer birçok alanda hiçbir şeyi değiştirmedi! Bugün buradayım çünkü sadece isim'e yakışır bir sosyal politikanın ve bir rastgele üretici sisteme karşı mücadelenin, azınlıkların yanı sıra orta ve dezavantajlı insanlara yardım edebileceğime inanıyorum. Üstelik, ortalama yaşın 50'nin üzerinde olan bu Parlamentonun yenilenmesi ihtiyacı gerekenden fazladır! Azınlıkların korunması aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBT hakları, temel haklar ve insanları ezen diktatörlüklere karşı mücadele anlamına gelir. Bu alanlarda İsviçre'nin büyük bir rolü var!
Bern Ulusal meclis'e seçilirsen, neye odaklanacaksın?
Ele alınacak çok fazla alan var, ancak burada çok önemli olan 3 tane var:
- Öncelikle, İsviçre, çevresel sorunlara cevap vermek için sorunun kaynağını ele almalıdır: büyük şirketler, tüketicilerden çabalarını istemeden önce, özel ekonominin değişiklik yapmaya zorlanması gerekir, çünkü sonuçları kirliliğimizin çoğunu oluşturur. Şimdiye kadar, her şey gönüllü olarak yapıldı. Bankalar ayrıca çevre için afet olan petrol yatırımlarını durdurmalı, aynı zamanda stratejik alanlarda da çatışmalar yaratmalıdır.
- İkincisi, İsviçre'nin, çoğu zaman temel haklara saygılı olmayan Devletlere hizmet eden yabancı güçlere silah sattığını kabul etmek kesinlikle gereklidir. Şimdi, dünyanın başka yerlerinde birçok ölümden sorumlu olan İsviçre'deki silahlanma endüstrisini durdurmak gerekiyor.
- Son olarak, sağlık sigortacılığımızın ayakta kalabilmesi ve erişilebilir kalması için, fonunu değiştirmek ve gelirle ilgili bir vergi oluşturmak gerekmektedir, çünkü bugün ayda 15.000 dolar kazanan kişi gelir düzeyine katkıda bulunmaz. Geliri ve serveti eşit dağıtmak gerekiyor. Sağlık ticari olarak temin edilebilir bir sigorta değil, herkesin ulaşması gereken bir hizmet. Sağlık ticari olarak temin edilebilir bir sigorta değil, herkesin ulaşması gereken bir hizmet!
Başka eklemek istediğin ?
Politika'da her şeyden önce fikirler için mücadele etmelisin. Sadece beklemeyi bekleyen tanınmış kişilikleri ve adaylardan oluşan Sosyalist Listeyi (Liste No. 1) desteklemek, daha tehlikeli bir liberalizm ve yabancı düşmanlığına karşı savaşmayı benimsemek için doğru seçimdir. Her zaman İsviçre'nin ilk partisi olan UDC/SVP tarafından temsil edilmektedir. Bu dünyada gittikçe eşitsiz bir servet dağılımıyla karşılaşmakdayız. Seçimlerin ötesinde, en zengin% 1'in sermaye gelirini vergilendirmeyi öneren% 99 girişim gibi iyi ve iddialı girişimler var.

***


Okurlarımız seni tanıyabilirmi?

Onurhan Küçük, 29 yaşındayım ve Yverdon'da yaşıyorum. 
2016’da Yverdon’da Dayanışma ve Ekoloji partisine katılmaya karar verdim ve o zamandan beri yönetim gibi birçok faaliyete katıldım. Aktivist film kulübümüzün referandumları ve girişimlerinin imzalanması (DFRP, PV2020, GSsA, RIEIII, Yverdon'un yer altı otoparkı vb.) Yverdon'daki kanton ve federal seçimler için kampanyaların Sola doğru yönlendirilmesi için mücadele ediyorum.
Neden Federal seçimlere adaysın?
Birkaç nedenden dolayı Ulusal Konsey'e adayım. Nüfusun genel çıkarlarını gerçekten savunmak yerine, sigorta şirketlerine, bankalara, ilaç gruplarına (vb.) Satılan birçok milletvekili var. Parlamenterler, daha fazla kadın, genç, Müslüman, işçi veya göçmen kökenli olan insanlar arasında çeşitlilik eksikliği de var.
Bern Ulusal meclis'e seçilirsen, neye odaklanacaksın?
Her türlü ayrımcılığa karşı mücadele (herkes için evlilik, kadınların grevinin taleplerini destekleme), sosyal eşitsizlikleri azaltma, çalışma saatlerini düşürme ve asgari ücret getirme konusunda kararlı olacağım, iklim acil durumuna iklim tüzüğü taleplerinin destekleyeceğim.
Başka eklemek istediğin ?
Röportaj için teşekkürlerOkurlarımız seni tanıyabilirmi?


Anaïs Timofte, 28 yaşındayım, sendikacı Unia sendikası endüstri dalında çalışıyorum, fen bilimleri öğrenimi öncesi perakende ticaret dalında çalışıyrdum. Kızımın doğumundan sonra politik faliyetlere başladım ve işçi çıkarlarının savunmasına öncelik verdim, daha iyi sosyal adalet için, kadınların, işçi, işçi sınıfı, emeklilerin çıkarlarını savunmaya öncelik verdim.

Neden Federal seçimlere adaysın?
İsviçre'nin refahı, işçilerin çalışmaları ile yapıldı.
Ücretlilerin çalışmaları sayesinde bürolarda , şantiyede, hastanede, fabrikada ekonomi dönüyor, buna rağmen her zaman daha fazla baskı altındayız.
Hastalık primleri ve kiralar hep yükseliyor. İnsanı tekrar aydınlığa kavuşturma zamanı geldi. Ekonomi çoğunluğun faydasında olmalıdır, servetin daha iyi dağıtılması şartdır, iyi çalışma koşulları, açık ve misafirperver bir İsviçre için mucadele edeceğim.
Federal Meclis deki politikacılar  çoğunluğun çıkarlarını savunmuyorlar, patron
lobileriyle çirkin bağları olan, sağlık sigortası ve bankaların hesap verme zamanı geldi. Popüler sınıfların gerçekliğini bilen seçilmiş yetkililer, nihayet sorumluluklarının bilincine varmalıdır.

Bern Ulusal meclis'e seçilirsen, neye odaklanacaksın?
- Servetin yeniden dağıtılması, koşulların iyileştirilmesi ve minimum 4.500 franklık askari ücretin getirilmesi
- Yaşlılık ve sosyal güvenlik sigortası ve dayanışma
- Sonunda büyük endüstriyel kirleticilerle mücadele eden iklim adaleti, kirliliğe karşı gerçek mali ve cezai yaptırımlar uygulanmalı 
- Açık ve destekleyici bir İsviçre düzenlenmesi ile belgesiz işçiler ve mülteci yönlendirmelerinin bırakılması "Dublin"

Başka eklemek istediğin ? 
İsviçre’nin uluslararası konuma sıkı sıkıya bağlı olması, ayrıca, İsviçre tüm desteğiyle  (finansal, diplomatik, lojistik…) Faşizan, Erdoğan rejimine karşı Kürt halkıyla dayanışma içerisinde  olmalıdır.
İsviçre Lozan Antlaşması'nın revize edilmesini taahhüt etmelidir.İsviçre de oy kulanırken 
dikkat edilecek hususlar


Türkiye'liler olarak oylarımızı kulanırken nelere dikkat etmeliyiz; gerek belediye seçimlerinde olsun, gerek kanton seçimlerinde, gerekse de İsviçre ulusal seçimlerinde ilk yaptığımız, hemen bir Türkiye kökenli tanıdığımız birinin oy pusulasında ki ismini çift yazarak tercih oyu kulanmak, farkında olmadan kominotarist bir tercih yapmak, bu da orta veya uzun vadede ortaya çıkacak çok sakıncalı bir tecihtir, illa da birilerinin adını duble yaparak tercih oy'u kulanmak istiyorsanız, yanı sıra bir isviçreli'yi veya başka ulustan birilerini de tercih ederek duble yapmak; en akıllıcasıdır. Aksi halde Türkiyelilerin ve Kürdistanlıların farklı bir şekilde ırkçılık ve miliyetçilik yaptıkları sonuç itibariyle ortaya çıkacaktır. Yerli halk ve diğer İsviçre‘de yaşayan azınlıklar, bu durumdan memnun olmayacaklardır. Bize dönem dönem yapılan ırkçılığı, biz de farklı bir şekilde yapmamalıyız, sizlere yapılmasını istemediğiniz bir durumu ;başkalarına yapmanız doğru olmayacaktır.  Aday olan kişi ve yakın arkadaşları göçmenlere tercih oy'u kulanmalarını talep ediyor, hattda  aday olanlar büyük sözler ve umutlar vererek, seçmenin güvenini geçici olarak da olsa alıyorlar, kardeşiniz de olsa bir listede sadece onu ve aynı ulustan birinin ismini duble yapmanız ;etik olmayacağı gibi orta ve uzun vade de o kominote'nin oy kulanmasını bilmediği ortaya çıkacaktır ve belli olacaktır! Önemli bir konu da, bazı listeler de tercih oyu kulandığınız zaman bir başkasını çizmek- silmek zorunluluğu vardır. Genel de seçmen kimi sileceği konusun da bir bilgi sahibi değildir, rast gelede silme ihtimali çok zayıf, yine aday olan kişinin istemlerine göre silecektir; bu durum da bireyci bir tercihtir. En doğrusu buranın gündemini takip edip diğer adayları da tanıyıp, ona göre tercih veya silme işlemi gerekiyorsa yapılmalıdır. Aksi taktirde liste de ismini silip çizeceğiniz kişi , belki de sizin temel sorunlarınız için çaba sarf eden biri olabilir ve siz bilmeden onu siliyorsunuz, sırf hemşerinizin kazanma şansını yükseltebilmek için; bu da akıllıca bir seçim değildir. Mutlaka tercih ettiğiniz adayın yanı sıra, sizin arzu ve taleplerinizi paylaşıp bu doğrultuda mücadele eden bir aday da vardır. Öyle ki, başka listelerden de adaylar tercih etiğiniz listeye eklenebilir ve ya kendiniz de bir liste yapabilkirsiniz. İyi bir isviçreli ve ya başka ulustan bir aday da göçmen; sorunlarınıza  çözüm bulmada faydalı olabilir. Farkında olmadan demokratik seçimlere gölge düşürmeyelim. Hatta partiler listelerindeki sıralamaları doğru ve isabetli yapmışlarsa ;en doğrusu size yakın olan bir partinin listesini alıp hiç değişiklikler yapmadan listeyi olduğu gibi zarfa koyup (compact) oy kulanmaktır. Çevrenizde tanıdığınız, bu güne kadar meclisler de bulunarak tecrübe edinmiş ve seçilmiş kişilerin tecrübelerinden yararlanabilirsiniz, onların önerileri'ni şayet kolektifse dikate alabilirsiniz. Kesinlikle oy pusulalarınızı, bir başkasına doldurtmayın, zarfınızı bir başkasına teslim etmeyin bu bir suç olduğu gibi ileride başınızı da ağrıtabilir, isviçre de oy kulanma bir görev ve zorunluluktur, ama oy kulanma sistemini anlamak biraz zordur, komplike olması çok kapsamlı oy kulanmadan kaynaklıdır ve tamamen demokratikdir, herkes, bu emekler sonucu oluşturulmuş sisteme zarar verilmemesi için çaba sarf etmelidir. Bu kiriterlere dikat etmediğimizde, bu kambur sürekli biz göçmen ve yabancı kökenlilerin sırtında olacaktır! İsviçre de bazı kantonlar da belediye seçimlerinde yabancılar oy kulanabiliyor, Neuchatel kantonun'da kanton düzeyinde de yabancılar oy kulanabiliyor, Vaud kantonunda, bir çok uğraşlar sonucu yabancıların belediye seçimlerinde oy kulanması anayasal hak olarak kabul edildi, ve 330 kadar belediyede ve köylerde; yabancılar Vaud kantonun da oy kulanabiliyorlar ''J'ai vie ici j'ai vote ici'' (burda yaşıyorum burda oy kulanıyorum) komitesi'nde bulunan sendikalar, sol parilerin yoğun çalışmaları sonucu 2003 yılın da ilk kez kanton anayasasın da kabul gördü, bu da Vaud kantonunun İsviçre Konfederasyonuna geçişinin 200. yılına denk düştü. 10 yıldan fazla isviçre’ de, 3 yıl , aynı kantonda 3 ay aynı belediyede, seçimden önce oturmu varsa ; Vaud kantonun'da göçmenler de  oy kulanabiliyorlar. Bu hakımızı en iyi bir şekilde kulanırsak, Neuchatel kantonu gibi başka kantonlarda da eyalet seçimlerinde yabancıların oy kulanabilmesi mümkün olabilecektir.   


Ali Korkmaz/Lozan
E-mail a.korkmaz@bluewin.chGüncel Haberler...
Bağlantılar
İsviçre‘nin aylık haber ve yorum gazetesiFuat AKYÜREK
Çekin Suriye'den kanlı ellerinizi!

Ergün ÖZALP
Gençler yol arıyor

Yaşar ATAN
Onları dinlemek bir felaketti

B.M.AY
Die Ritter der Tafel(n)-Kantig!

Haydar SANCAR
Ekonomik durgunluk ve gerçekler

Müslime KARABATAK
İşçilerin işçi yazarı: Lisel Bruggmann