YAZARLAR

Fuat AKYÜREK
Salgının birinci yılında genel tablo 

Ergün ÖZALP
CIA’nin “soğuk savaş” aparatı: 
 George Orwell

Yaşar ATAN
Islık çalarken yıldızlar

B.M.AY
Sprechen wir darüber!

Haydar SANCAR
Dijital Toplum ve Dijital Kimlik

Müslime KARABATAK
Reform paketi eşitsizliği 
derinleştiriyor

Saadet TÜRKMEN 
İnsan olma mücadelesinde kadın  

Ali KORKMAZ
SMA’lı bebeklere acil yardım gerekiyor

Metin ALAN
İsviçre, neden 
nüfusunun iki katı aşı sipariş etti?

Berna UTKUTAG
La Chaux-de-Fonds’da 
Kâğıtsız Göçmenlere: Vatandaş Kartı

Nilgün ÖZDAL
İsviçre tarihinin karanlık sayfası 
Cadıların yakılması ve günümüze yansımaları

Emine SARIASLAN
Christoph Hatz ile söyleşi 

Yunus EKREM 
Demirci Kawa’dan bu yana sönmeyen ateş: 
NEWROZ

Atilla TOPTAŞ
Hastalanan İnsanlık, Global Çaresizlik!

Teibe ALAN
8 Mart niçin''Emekçi'' 
kadınlar günüdür?

BAĞLANTILAR

Evrensel     
       
Teori ve Eylem  
       
Yeni E         
     
Yeni Hayat    

Ekmek ve Gül         

Evrensel WEB TV  

Anasayfa    İsviçre     Dünya    Türkiye   Bilim-Yaşam    Kültür     Kadın    İletişim    Arşiv


7 Mart referandum sonucu: Burka yasağı 
ve Endonezya ile  serbest ticarete EVET, Elektronik kimlik RET
    7 Mart’ta yapılan federal düzeydeki oylamada; Burka yasağı ve Endonezya ile serbest ticaret antlaşması kabul edilirken elektronik kimlik yasası ret edildi. Oylamaya katılım İsviçre genelinde %51 oldu.Oylama sonuçlarına göre Burka yasağı %51,2 ile serbest ticaret anlaşması ise %51,6 ile kabul edilirken, elektronik kimlik yasası %64,4 lük oranla ret edildi. 
Palmiye yağı üretiminin serbest ticaret anlaşması çerçevesinde İsviçre tekellerinin yağmasına açılmasını sağlayan anlaşma, Burka yasağında olduğu gibi %1,5’lik bir farkla kazandı. İsviçre tekellerinin dünya genelinde doğa ve insan yaşamına verdikleri zararlardan ötürü İsviçre’de yargılanabilmesini sağlayacak inisiyatif olan Konzernİnitiative geçen yıl ekim ayında hemen hemen benzer bir sonuçla ret edilmişti. Daha önceki oylamalar referans alınıp değerlendirildiğinde, sosyal sorumluluğu ve iklim ve çevre sorunlarına karşı duyarlılığı artmaya başlayan bir seçmen kitlesinin geliştiği söylenebilir. Özellikle bu tür inisiyatiflerin oylamasında ‘ülkenin ve ekonominin yararına’ dendi mi, ülke yönetimine güven besleyen bir politik yönelimin açık ara önde gittiğine tanık olunmuştur. Bugün gözü kapalı duyulan bu güvenin varlığını oluşturan koşular, ülkede ve dünya genelinde yaşanan siyasal ve ekonomik olayların yarattığı toplumsal sonuçlarla beraber giderek ortadan kalkmış görünüyor. Dolayısıyla benzer sorunların, günlük politik yaşam içerisinde sıklıkla karşılaşılıyor, işitiliyor ve görülüyor olması, toplum içerisinde anti kapitalist propagandanın olanaklarını da güçlendiren bir zemin sunuyor ki bu da tekelci kapitalizmin dünyada estirdiği dizginsiz sömürü ve talan politikalarına karşı kitle duyarlılığını güçlendiren bir etkinin varlığını hissedilir kılıyor.
    Dijital kimlik meselesinde ise beklenildiği gibi ‘devlet güvencesi’ olmazsa olmaz görülerek, elektronik kimliklerin özel şirketler tarafından düzenlenmesine olanak sağlayan yasal değişiklik açık ara ret edilmiş oldu. Ancak bu sonuç sorunu ortadan kaldırmış görünmüyor. Sanal ortamla uyumlu bir kimliğin yaratılması ekonomi ve siyasi çevreler tarafından zorunlu bir ihtiyaç olarak görüldüğünden, uygulamayı mümkün kılacak çözüm arayışları da sürüyor. arkadaş