Herkese insanca yaşayabileceği bir ücret!

338

 

 

 

Kriz olsun olmasın, ekonomide işler tıkırında ya da değil onlar için fark etmiyor. Çünkü her koşulda aslan payını ceplerine indiriyorlar.

400 binin üzerinde emekçi İsviçre’de geçimini sağlayabileceği bir ücretten yoksun koşulda çalışıyor. Bu sayıya, tek başına çalışıyor olup ta ailelerini geçindirmek zorunda kalanların ve aile bireylerinin sayısı eklenirse milyona yakın insanın açlık sınırın altında çalışmaya ve yaşamaya mahkum bırakıldığı görülecektir. Her yıl sonunda bir çok iş kolunda ücret artışları ile ilgili pazarlıklar yapılmaktadır. Reva görülen ücret artışı en baba işletmede %2 dir.Bu pazarlıklar başlamadan önce ve pazarlıklar sırasında genelde yılın son çeyreğine ait ekonomik veriler, kamuoyuna duyurulup sıralanır: gelişme yavaşladı, kârlar azaldı, Frank kuru yüksek, pazarın geleceği tehlikede vs. Bütün bunların hedefinde ise yatan gerekçe tektir. İşçi ve emekçilerin ücretleri üzerinde kurulan baskının etki alanını genişleterek, düşük ücrete çalışmaya mahkum bırakmak. Oysa kâr ne olura olsun, pazarın durumu nasıl olursa olsun, üst tabaka paraya para dememekte ücretleri gün geçtikçe daha da artmaktadır.Yani işin özü zengin daha zengin fakir daha fakir olmaya devam etmektedir. Somut bir örnek verilecek olursa 2011 yılında İsviçre’nin en büyük firmaları ortalamasına göre, firma yöneticisinin maaşı ile işçi ücretleri arasındaki oran 1:41 civarındadır. Yani işçi  4000 Frank aylık ücret alırken, fabrika ya da işletme yöneticisi 164 bin Frank aylık maaş almaktadır.

İşçi ücretleri eriyor

İşçilere %1 ila %2 ‘lik ücret artışını bile çok gören efendilerin maaşları, her yıl %30 oranında artmaktadır.Grafik,… her yıl daha çok çalışan ve daha çok üreten emekçiler bu zenginlikten pay alamazken, ücretleri ise artan ev kiraları, sağlık sigortası primleri karşısında günden düne erimektedir.Unia sendikasının hizmet sektöründe kısmi olarak gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarında,satış ve tanıtım işlerinde çalışanlardan 23 bin kişinin aylık 3.600 Frank’tan daha az ücret aldığı, benzer durumun endüstriden başka iş kollarına kadar bir çok alanı kapsadığı da ayrıca vurgulanıyor. Görüşmeleri devam eden TIS kapsamında da sıkça gündeme gelen ücret artışları talebine bu yıl asgari ücret talebi de eşlik ediyor. Bakanlar kurulunun asgari ücret uygulamasını reddetmesiyle,2012 yılı başında toplanarak parlamentoya iletilen 111 bin imza ile talep edilen aylık 4 bin Frank asgari ücret uygulamasının 2013 yılı sonunda oylanması bekleniyor. Düşük ücrete çalıştırılan 100 binlerce emekçinin, yaşam koşullarında kısmi de olsa iyileştirme sağlayacak ücret artışının güvence altına alınması ve asgari ücret talebinin oylamada yasalaşması, emekçiler açısından da önemli bir kazanımın önünü açmış olacak.