Herkese Adil Ücret!

İsviçre’de ücret eşitsizliğinin arttığı konusunda gelen haberler giderek artmakta, inşaatlarda, tarım işkolunda, satış yerlerinde ki ücret adaletsizliğine endüstriyel işyerlerinin de katıldığını (yandaki haber) görüyoruz.

Bu gelişmelere rağmen, hükümetin, sendikaların önerdikleri asgari ücretlerin yasa ile belirlenmesi önerisini, bir karşı öneri bile getirmeden Haziran ayı içinde ret etmesi anlaşılacak bir durum değildir. Hükümet en son çıkarınla Önleyici Tedbirler yasası ve toplu iş sözleşmelerinin, düşük ücretlerin yaygınlaşmasına karşı etkili birer engel olduğu görüşünde. Oysa sendikaların pek çok örnekle gösterdikleri gerçeklik hükümetin başka bir yerde yaşadığını göstermekte.

Hükümetin aldığı Önleyici Tedbirler her şeyden önce yeterli değil ve mutlaka daha etkin hale getirilmesi gerekli. Buna ek olarak özellikle düşük ücretlerin yaygın olduğu işkollarında toplu iş sözleşmelerinin olmadığı da bilinen bir gerçeklik. Hükümet ayrıca İsviçre’de düşük ücret alanların çalışanların küçük bir bölümünü oluşturduğunu öne sürmekte. Oysa son on yılda ki gelişmeler dikkate alındığında hükümet kadar iyi niyetli olmanın imkanı ortadan kalkmakta. Her ne kadar son yirmi yıl içinde ortalama ücretliler ayni düzeyde kalmaya devam etmekte ise de düşük ücretler hızlı bir şekilde artmakta. Ayda 4000 Frank’tan az ücret alanların oranı son yıllarda %12 ye kadar yükseldi.

İsviçre gibi zengin bir ülkede tam gün çalışmaya karşın yaşamını temin edecek bir ücret elde edilmemesi kuşkusuz kabul edilecek bir durum değildir. Her çalışanın sosyal yardım almadan yaşamını sürdürecek kadar ücret almaya hakkı vardır! Bu nedenle herkese adil ücret talebi güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle Unia sendikası adil ücret mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.