Vatandaşlığa geçiş, yine istismar konusu

swiss_pass

Haşim Sancar*

İsviçre’de göçmenlerle ilgili klima pek iyi görünmemekte. Şimdiye kadarki yabancılar ile ilgili gerek halk oylamalarında, gerek parlamentoda hep göçmenlerin aleyhine sonuçlar çıktı.Yabancı düşmanlığı politikalarını sürekli bir şekilde sürdüren SVP gibi, sağ çevrelerin yürüttükleri yabancılara karşı kampanyalar, boyutlarını genişleterek devam ediyor. Şimdi de vatandaşlığa geçme yasasına kantonlarda daldırılıyor ve sertleştirilmeye çalışılıyor.

Sorumsuz bir şekilde toplumsal barış ve dayanışmaya saldırılarak, tarih ve günümüzdeki gelişmelerden ders alınmaksızın, toplumda ciddi tehlike oluşturulacak politikalar
yürütülüyor.Ulusal parlamentoda sertleştirilmeye çalışılan Vatandaşlığa Geçme Yasası’na bir saldırıda Bern Kanton’unda Junge SVP’den geliyor.

Kanton Bern’de 24 Kasım’daki oylamalarda en önemli ve göçmenleri yakından ilgilendirmesi gereken konu, kuşkusuz JungeSVP’nin sertleştirmek istediği vatandaşlığa geçme yasası ile ilgili halk oylamasıdır. Bu amacı için adı geçen parti, gerekli imzayı toplayıp bu inisiyatifin halk oylamasına getirilmesini başarabilmiştir. “Suçlulara ve sosyal yardım alanlara vatandaşlık yok = Keine Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern” başlıklı bu inisiyatif, toplumdaki sosyal barışı bozmaya ve yabancı düşmanlığını körüklemeye yöneliktir sağcı politikanın bir parçasıdır.

Bu inisiyatif iki yıl ceza alan, sosyal yardım alıpta geri ödememiş, C oturumlu olmayan, yeterince almanca ve İsviçre örf ve adetlerini bilmeyen birisine İsviçre vatandaşlığının verilmemesini içeriyor. Bu kıstaslar gerek kanton yasalarına, gerekse İsviçre anayasasına aykırılık teşkil ediyor. Şu andaki uygulamalarda, iki yıldan daha az ceza alanlar dahi vatandaşlığa alınmıyorlar. Ancak uzun bir süre sonra sicildeki ceza silindikten sonra, daha önceki cezalar göz önünde tutulmuyor. Bir kişiyi, örneğin gençlikteki bir suçundan dolayı topluma ait olma umudundan mahrum kılmak, demokratik bir anlayış olamaz ve bu anlayış yasalara da aykırıdır.

Aynı şey sosyal yardım için de geçerlidir. Alınan bu yardımı geri ödemenin şartları, her kes için aynı şekilde yasalarla düzenlenmiş bulunuyor. Ancak kişinin gelir düzeyinde ve ekonomik durumunda belirgin bir olumlu gelişim olduğu zaman geri ödeme bir zorunluluk oluyor, ve doğrusu da budur. Engellilerin hiç çalışamayacaklarını göz önünde tutarsak, bu yasa önerisinin aynı zamanda ayırımcık yaptığını da görmüş oluyoruz.

Bern Kanton Parlamentosu’nda, kendi partilerinin dışında destek alamayan SVP’nin bu yasa önersine karşı, her oylamayı ciddiye almak bilinci ile, Yeşiller Partisi’nin önderliğinde diğer tüm partiler bir araya getirilerek, karşı bir komite kurulmuş ver basın toplantısı yapılmıştır. Junge-SVP’nin Bern Kantonu’nda gerçekleştirmek istediği vatandaşlık yasası değişikliğine (Inisiative) hayır denilerek, ret edilip gereken ders verilmelidir.

*Yeşiller Bern Kanton Parlamenteri