Haşim Sancar- Sosyal adalet herkese yüksek yaşam kalitesi getiriyor!

*Haşim Sancar

Sosyal adaletin temel taşlarını sosyal ve temel haklar, temel hakların korunması ve hukuğun adaletli uygulanmasının yanında demokratik ve dışarıya açık çok kültürlü bir toplum anlayışı, engellilerin toplumla kaynaşmasını engelsiz bir şekilde sağlama oluşturur. Aynı zamanda eğime yatırım ve eğitimde fırsat eşitliği ve iyi işleyen bir toplu taşımacılık ta buna tabidir.

Diğer taraftan dogayı koruma, doğanın sunduklarını saygılı bir şekilde kullanma ve ona kullanılanı dönüştürebileceği şekilde geri vermekte, sosyal sorumluluk anlayışını gerektiriyor. Sosyal adalet anlayışı olmadan ne ekoloji anlayışı, nede doğayı koruma anlayışı söz konusu olabilir, doğa fazla kara adeta kurban edilir. Doğa bize tüm insanlara yetişecek kadar doğal kaynak sunuyor aslında. Sorun bu kaynakların eşitsiz dağıtımında ve aşırı kar hırsı ile hunharca kullanılmasında. Bu kullanım zaman zaman insanlar için dahi tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Burada atom santralleri en açık bir örnek.

İsviçre’de beş atom santrali bulunmakta (Mühleberg, Beznau 1, Beznau 2, Gösgen und Leibstadt). Nükleer santrallerde Atom çekirdekleri parçalanarak enerji sağlanır. Atom santralleri en tehlikeli ve bundan dolayı da en pahalı enerji kayakları. Değim yerinde ise bunlar ölüm kaynakları. Atom enerjisi uranyum yardımı ile elde edilir, uranyumun elde edilmesi de ayrı bir baş belası. İsviçre’nin yıllık uranyum ihtiyacı 400 tondur. Atom santrallerinin saçtıkları radyasyon insan sağlığı için son derece zararlı ve tehlikelidir. Ayrıca santraldeki ufak bir sızıntı milyonlarca canlının radyasyona maruz kalmasına sebep olacaktır. Örneğin1986 yılında Rusya’da Çernobil Nükleer Santrali’ndeki sızıntıdan 3 milyon insan radyasyona maruz kalmış, radyasyon, Karadeniz kıyılarına kadar ulaşmıştır. Teknik hata ve kazaların yanında, depremlerde atam santrallarının zarar görmesine ve dolayısı ile 2011 yılında Fukushima’da  yaşanıldılan facia gibi çevresine yüksek oranda radyasyon saçmasına neden olurlar. Unutmamak gerekir ki atom santrallerinde elde edilen Plutonium, atom silahlarında kullanılarak, insanlık için başka bir facia kaynağına neden oluyor.

Bu teknolojide kullanılan ve işi bitmiş atom artıkları da bir sorun kaynağı. Bu artıklar yüz milyonlarca yıl radyasyon üretmelerinden dolayı, çok iyi korunması ve saklanması gerekiyor, yani gelecek kuşaklara adeta bir tehlike ipoteği bırakılmış olunuyor.

Bu tehlikeli ve pahalı enerji kaynağının alternativi yok mudur? Elbette var. Su, güneş ve rüzgar kombinasyonu ile var olan elektrik enerjisin büyük bir kısmı karşılanmış olunacak. Enerjinin tasarruflu kullanılmasını da göz ardı etmemek gerekiyor. Örneğin daha az enerji tüketen makina ve kullanım aletlerinin üretiminin geliştirilmesi, tasarufa büyük katkıda bulunacaktır. Dünyada her kes İsviçre’deki gibi enerji tüketmeye kalksa, dünyada var olandan bir kaç misli daha fazla enerji kaynaklarına ihtiyaç olunacaktır. Başka bir deyimle, bir kaç dünyaya daha ihtiyaç duyulacaktır. Ne yazık ki elimizde bir dünya bulunmakta.

Daha önceleride atom santrallerine karşı yürüttüğü mücadelesiylede bilinen İsviçre Yeşiller Partisi, Japonya’daki atom faciasından hemen sonra bir inisiyatif ile atom santrallerinin kapanması mücadelesine girişmiştir. Bir yıl içersinde oy hakkı olan İsviçre’de yaşayan insanlardan yüz binin üzerinde imza toplayarak konuyu önümüzdeki yıllarda halk oylamasına götürmeyi başarmış bulunmakta. Şayet halk atom santrallerinden çıkmaya evet derse, Beznau 1 santralli oylamadan bir yıl sonra, diğer dört santralda (Mühleberg, Beznau 2, Gösgen und Leibstadt), açıldıkları yıllardan 45 yıl sonra kapatılacaklardır.

Şehir ve kantonlarda da buna benzer inisiyatif girişimler olmuş ve çoğu başarılı sonuçlar almışlardır. Bern şehri, Japonya’daki Fukushima faciasından önce, yürüttüğüz bir inisiyatif sayesinde en geç 1939 yılında atom ernerjisinden çıkma kararını almıştır. Fukushima faciası bu sürenin daha da kısalılması için, kartları yeniden karıştırmaya neden olmuştur.

Fukushima faciası, orta ve sağ partilerin, atom santrallerinin tehlikeli boyutlarını görme ve bu konuya duyarlı olmasına neden olmuştur. Facianın boyutları başka bir alternativ de bırakmıyordu kendilere. Ancak Çernobil’de olduğu gibi bir kaç yıl sonra, facianın etkisini unutmaya bırakması tehlikeside bulunmakta. Federal hükümet bu sonbaharda 1935’te İsviçre’nin atom ererjisinden çıkabileceği mesajını verdi, ancak bu bir yasa değişikliği değil, daha çok bir niyet belirtisi. Oysa atom enerjisi büyük kazançlar sağladığı için ve lobisinin güçlü olmasından doyalı, ömrünü doldurmş olmasına karşın daha da direneceğe benziyor. Bir çok eksiği olmasına ve bacasında çatlaklar tespit edilmesine karşın Bern Kanton’undaki Mühleberg tüm enerjisi ile direnmekte. Temennimiz daha güzel ve temiz bir doğa ile sosyal adalet için çalışan çevreler, bu mücadelede başarılı olurlar.

Bern şehrinde sosyal adaletin korunması ve geliştirilmesi için 25 Kasım’da yapılacak seçimlerde 13 nolu “Grünes Bündnis, junge grüne und GewerkschaftlerInnen” listesinin, yürütme organı Gemeinderat içinse Grünes Bündnis’in adayı Franziska Teuscher’un (şu anda ulusal Parlamenter) yer aldığı RGM (RotGrünMitte) listesinin desteklenmesini tüm dostlarımızdan bekleriz.

 

*Haşim Sancar 1960 doğumlu, Istanbul’da eğitim görmüş ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Fransızca Bölümünü mezunu, 1982 yılından beri İsviçre’de yaşamakta. Bern Sosyal Hizmetler Uzmanlık Yüksekokulu diplomalı ve tek, eş ve aile terapisi eğitimli. Engellileri bilgilendirme ve yardım kurumu Pro Infirmis’in Bern şehrinin şube yöneticiliğini yürütmekte. 2005 yılından beri Grünes Bündnis’den Bern şehir parlamentosunda, partisinin ve Genç Alternatif’lerin grup eşbaşkanlığı görevini üstlenmekte. İsviçre Yeşiller Partisi’nin yönetim kurulunda da bulunan, evli ve iki çocuk babası Haşim Sancar, 25 Kasım 2012’de yapılacak Bern’deki seçimlerde şehir parlamentosunun 13 numaralı ‘Grünes Bündnis, junge grüne und GewerkschaftlerInnen’ listesinden aday. Yürütme organı Gemeinderat içinse Grünes Bündnis’in adayı Franziska Teuscher (şu anda ulusal Parlamenter) RGM (RotGrünMitte) listesinden aday.

Bilgi için: www.hasimsancar.ch