Güven Gerçek; Kalıcı ve gerçek bir barışı emekçilerin ve ezilen halkların mücadelesi belirler.

14 - Copie

St.Gallen Kürt Kültür Merkezi’nde DİDF ve Kürt Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de son süreç ve HDK konulu panelde konuşan EMEP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Güven Gerçek, çatışmasızlık süreci, Kürt sorunun çözümünde güncel gelişmeleri, işçi ve emekçilerin sürece müdahil olma tutumunu ve HDK örgütlenmesini değerlendirdi. Sunumunu Kürt Kültür Derneği’nden İmam Akgün’ün yaptığı panelde  Gerçek, silahların susmasıyla birlikte işçi ve emekçiler arasında Kürt sorununu ve gelişmeleri konuşmanın koşullarının önceye göre nispeten daha rahat olmaya başladığını, ırkçı ve milliyetçi propagandadan etkilenen işçilerin bile, akan kanın durması konusunda, makul iletişim kurulduğunda ikna olduklarını ve başlayan müzakerelere destek verdiklerini söyledi. Bu çerçevede EMEP İstanbul İl Örgütü olarak başlattıkları kampanya çerçevesinde on binin üzerinde işçiyle yüz yüze geldiklerini, ve işçilerin çoğunluğunun barışa ve sınıf kardeşliğine olan inancı paylaştıklarını dile getirdi. Başlatılan görüşmelerle birlikte Kürtlerin tam hak eşitliğine kavuşmasının bir demokrasi sorunu olduğunu, ve bu sorunun tutarlı bir şekilde çözülmesini de emekçilerin ve Kürt halkının mücadelesi tarafından belirleneceğinin altını çizdi. Bundan dolayı HDK örgütlenmesine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Gerçek, bu örgütlenmenin ve mücadelenin ilerletilmesinin önemini anlattı.