Göçmen Politikası Yeniden Gündemde

Son günlerde giderek daha fazla kamuoyunun gündeminde yerini alan göçmenler, parti kongrelerinde de ana temalarından birini oluşturmakta. Eylül ayı içinde Unia sendikası bu yıl yapılacak genel kongresine sunulmak üzere hazırlanan bir göçmen raporunu tartışmaya açtı Gene Eylül ayında yapılan İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) kongresinde de göçmenlerle ilgili olarak hazırlanan bir rapor tartışıldı ve parti örgütü içinde bir göçmenler grubu oluşturulmasını öngören tüzük değişikliği yapıldı.

Unia Göçmen Politikası

Gene Eylül ayı içinde Unia sendikası bu yıl yapılacak genel kongresine sunulmak üzere hazırlanan bir göçmen raporunu tartışmaya açtı. 2008 yılında yapılan kongrede kararlaştırılan ‘Yeni ufuklara açılma şansını kullanalım’ adlı raporun bir devamı niteliğinde olan bu rapor, göçmen politikası konusunda en ileri duruş noktası olarak kabul edilmekte.

Diğer göçmen raporlarından farklı olarak Unia sendikası göçmen raporu, göçmenleri sorunların yaratıcısı değil, toplumsal gelişmenin bir dinamiği olarak görmekte. Ortaya çıkan sorunlar bu gelişmenin sonuçları olarak analiz edilmekte. Cezalandırma, suçlu arama mantığı bir kenara bırakılarak ortaya çıkan sorunlara birlikte çözüm bulma ön plana çıkarılmakta. Bu çerçevede daha önceki taleplere ek olarak beş ayrı alanda yeni girişimler yapılması önerilmekte. Bunlar öncelikle eğitim, mesleki eğitim, serbest dolaşımla ilgili önleyici tedbirler, konut yapımı ve trafik altyapısının geliştirilmesi konularında.

Göçmen Politikası için Yeni Öneriler

Eğitim konusunda, çalışanlara dil öğrenimi imkanlarının arttırılması, yabancı diplomaların tanınmasının kolaylaştırılması bu raporda öne çıkan öneriler. Ekonominin en fazla ihtiyaç duyduğu kalifiye işçi sıkıntısı için Unia sendikası en acil önlem olarak, okullarda erken seçim sisteminin kaldırılmasını talep etmekte. Söz konusu erken seçimin, göçmen çocukların eğitim imkanlarını sınırladığına dikkat çekilmekte. Buna ek olarak kalifiye eleman yetiştirilmesi için okulların kapasitelerinin genişletilmesi ve eğitimin daha fazla mesleğe dönük olarak yapılması önerileri bu raporda yer almakta.

Serbest dolaşım konusunda Unia sendikasının önleyici tedbirler alınması yolunda ki önerileri bugüne kadar bu alanda alınan tedbirlere yol göstermişti. Ancak bugüne kadar alınan önleyici tedbirlerin yetersizliğine dikkat çeken rapor, çalışma hayatında ki  ayrımcılıkların kaldırılması, ücret ve işçi hakları için sendikal mücadelenin yükseltilmesinin ancak bu tedbirlerin genişletilmesi ve hayata geçirilmesi ile mümkün olacağını belirlemekte.

Göçmen Politikasında Değişiklik

Sosyal Demokrat Partisi Kongresine katılan delegelerin, parti içerisinde ‘SP Migrantinen’ adı altında kadın, gençlik kolu gibi bir ayrı göçmen grubu kurulması önerisini kabul etmeleri ise göçmenler açısından son derece önemli bir adım. Bu tüzük değişikliği sonucu göçmenlerin bu parti içerisinde tıpkı kadınlar veya gençler gibi aktif olarak parti politikasının belirlenmesine, yöneticilerin seçilmesine doğrudan katılabilecekler. Ancak ayni kongrede tartışılan ‘göçmen raporu’ için ayni olumlu şeyleri söylemek pek mümkün değil.

Sosyal Demokratların göçmen politikası esas olarak Avrupa Birliği ile olan serbest dolaşımı ile belirlenmekte. Serbest dolaşımın çalışanların aleyhine sonuçlar doğurmamamsı için alınması gereken ‘önleyici tedbirler’le birlikte bu duruş partinin göçmen politikasının temelini oluşturmakta. Söz konusu rapor her şeyden önce bu duruş noktasının bir kez daha onaylanmasını sağlamakta.

Ancak raporda yer alan ‘entegrasyon anlaşması’, ‘iltica başvurusu ret edilenlerin zorla sınırdışı edilmesi’ gibi konular kongrede tartışmalara neden oldu. Bu konularda partinin diğer partiler gibi tüm sorunların ortaya çıkmasından göçmenlerin sorumlu tutulması gibi bir tavır almaya başladığı sık sık delegelere tarafından dile getirildi. Bu konularda söz konusu raporda bazı değişiklik yapıldı ancak raporun genel havası değişmedi.

Mehmet Akyol