GIDA EGEMENLİĞİ HALK OYLAMASINA SUNULUYOR

31 Ağustos 2018 Renens Halk Evi/Maison du peuple de Renens

Ali Korkmaz

Femmes solidaires sans Frontières, sınır tanımayan kadın dayanışmasının hazırladığı, özellikle de yerel sebzelerin sepetle dağıtımını düzenli olarak dağıtan aktivistler tarafından yapılan bu önemli konferans, ressam, Anne Lise Tombez tarafında yönetildi. Bir köylü militan ve eski ulusal meclis miletvekili, eski Neuchâtel Eyalet hükğmeti üyesi olan Fernand Cuche‘un sunumuyla gerçekleşti.

23 Eylül’de İsviçre’de olacak halk oylamasında, kamuoyunun gıda egemenliği lehine güçlendirilmesi gerekiyor.

İkincisi, küreselleşmiş üretici modelin neden İsviçre’deki nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamadığını açıkladı. Ve güney ülkelerinde, bu model sağlığımıza zarar veren ürünleri yoğun şekilde geliştirir ve çoğu zaman bölge halkını düzgün beslenmemesi için yerel çiftçileri düzenli gelirden mahrum bırakır. Tüm ticari anlaşmalar görünmeyen eller tarafından düzenlenip uygulanıyor ve genelde hep erkeklerden oluşuyor, bu ticari anlaşmalarda hiç kadın olmuyor! Bu demek oluyorki ticari anlaşmalar tekrardan kunuşulup, tekrardan düzenlenmelidir. Sadece İsviçrede %8 ile %10 kadar halk yoksulluk sınırlarının altında çok zor koşularda yaşıyorlar. İsviçre’de buğdayın kilosu üreticiden 50 veya 55 kuruşdan alınıyor ama tradisyonel ekmeğin kilosu 6 veya 7 frank, süt aynı keza bbu oranda bu İsviçre’de de cidi bir sorun. Herkese düzenli ve kaliteli gıda üretilmesi politik bir sorundur. Olumsuz gıda üretimi doğa da kılima değişikliğinde önemli rol oynuyor, toprağı korumak, topraktaki zenginlikleri korumak CO2 korumak zorunludur.

GDO’lar, pestisitler, antibiyotikler kullanarak büyük sanayi çiftçiliği, ne İsviçre’de ne de Türkiye’de ne de tüm dünyada örnek olabilir.

Coğrafya bilimcisi bayan Pilar Arce, bu tarımsal yönelimin uluslararası yönlerini, tüketicilerin sağlığı konusunda endişelenirsek, sadece satış ve süpermarkette rekabet eden ürünler tüketmek artık bizim ve çocuklarımızın refahı için tehlikeli. Bunlar, büyük işletmelerde mevcut olan gıda ürünlerinin seçimini dikte eden ekolojik veya sağlık sorunlarını beraberinde getirir.

Ancak neyse ki, beli oranda çiftçi, büyük tarım, sanayi devrelerinden çıkmış ve ekolojiye, doğaya ve sağlığımıza uygun organik ürünler için dağıtım ağları organize etmiştir. Girişim bu eğilimi güçlendirmeli ve gıda maddeleri verimli şeklde tersine çevirmelidir.

Bu yeni politika, İsviçre halkı tarafından benimsenirse, doğa da biyolojik çeşitliliği korumak, tohumları korumak ve çiftçiler ve çalışanları için yeterli geliri garanti etmek zorunda kalacak. İnsanları duyarlı hale getirmek mobilize etmek 30 yıl kadar zaman alıyor.

Direk üreticiden tüketiciye gıda yetiştirme çalışmaları 12 yıl’dır gerçekleşiyor bu çalışmalar daha da genişletilmeli, çevre köylüler motive edilerek sebze meyve ve süt ürünleri ilk elden alma daha da geniş çevrelere yayılmalı, yakın çevre köylüler desteklenmeli, toprak korunmalı.

Pilar Arce, Mitsubichi firması tonlarca ve tonlarca gıda madelerini silolarda dondurarark stok yapıp, büyük tekelleri ellerinde tutmayı uzun vadeli olarak düşünüyorlar diyerek, katılımcıları bu konu’da da bilgilendirip sunumunu tamamladı.

Tüm katılımcıların önemle dikatini çeken konferans, sorularla dahada verimli hale geldi, aperetifle son bulan etkinlik kitle tarafından büyük ilgi gördü.

23 Eylül 2018 de Halk oylamasına sunulan metin

Gıda Egemenliği için Federal halk oylaması. Tarım hepimizi ilgilendirir

Anayasa 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Mad. 104c2 Gıda egemenliği

1 Gıda egemenliğini uygulamak için Konfederasyon, kârlı ve çeşitlendirilmiş yerli bir köylü tarımını destekleyerek, sağlıklı beslenmeyi ve nüfusun sosyal ve ekolojik beklentilerini karşılamayı sağlar.

2 Yerli gıda maddelerinin ve yerli hayvan yemlerinin beslenmesinin çok önemli olduğunu ve üretiminin doğal kaynakları koruduğunu garanti eder.

3 Aşağıdakiler için etkili önlemler alır:

a. aktif insan sayısının tarımdaki artışını ve yapı çeşitliliğini teşvik etmek;

b. kültive edilebilir yüzeyleri, özellikle rotasyon alanlarını miktar ve kalitede muhafaza etmek;

c. çiftçilerin tohum kullanma, artırma, değiş tokuş yapma ve pazarlama haklarını garanti eder.

4 Tarım çalışanlarının çalışma koşullarına özellikle dikkat etmekte ve federal düzeyde uyumlaştırılmasını sağlamaktadır.

5 Aşağıdaki görevleri içerir:

a. çiftçilerin tedarik edilmesi ve nüfusun ihtiyaçları arasında yeterliliği sağlamayı amaçlayan çiftçi örgütlerinin oluşturulmasını desteklemektedir;

b. Piyasada şeffaflığı garanti eder ve her sektörde adil fiyatların belirlenmesini destekler;

c. Çiftçiler ve tüketicilerle bölgesel işleme, depolama ve pazarlama yapıları arasındaki doğrudan ticari alışverişleri güçlendirir.

6 Tarım çalışanlarının çalışma koşullarına özellikle dikkat etmekte ve federal düzeyde uyumlaştırılmasını sağlamaktadır.

7 Yerli üretimi korumak ve geliştirmek için, ithal tarım ürünleri ve gıda maddelerine yönelik tarifeleri kullanır ve ithalat miktarlarını düzenler.

8 Üretimi İsviçre sosyal ve çevre standartlarına uygun olarak teşvik etmek için, bu standartlara uymayan ithal edilen tarım ürünleri ve gıda maddelerine ilişkin tarifeleri kullanır ve ithalatlarını yasaklayabilir.

9 Tarım ürünlerinin ve gıda maddelerinin ihracatı için herhangi bir sübvansiyon sağlamamaktadır.

10 Yerli ve ithal gıda maddelerinin üretimi ve işlenmesi koşulları hakkında bilgi ve farkındalığı garanti eder. Uluslararası standartlara bakılmaksızın kalite standartlarını belirleyebilir.

Mad. 197, c. 123

12. Geçişli düzenleme ad. 104c (Gıda egemenliği)

Federal Konsey, Bu makalenin halkın ve kantonların kabulünden en geç iki yıl sonra Federal Meclise yasa yürütülmesi için gerekli yasal hükümleri sunar 104c.