Eğitime tasarruf çelmesi

Konu tasarruf olduğunda tüm kantonların ortaklaşa olarak ilk yöneldiği alan eğitim bütçesi oluyor. Okullardaki sınıf sayısının azaltılarak her bir sınıfa düşen öğrenci sayısının arttırılması, öğrencilere destek amaçlı verilen çeşitli hizmetlerin ve sosyal desteğin kaldırılması, okul çağındaki çocukların diş tedavilerine verilen kanton yardımların kesilmesi gibi kamu desteği ilk elden üzerine kalem çekilen hizmetler oluyor.

İsviçre Öğretmenler Birliği’nin bu konuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçları ise hayli çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor: 2013-2015 yılları arasında Almanca konuşulan kantonlarda eğitim alanında 265 milyon Frank kesintiye gidilmiş. 2016 ila 2018 yılları arasında planlanan tasarruf kesintileri ise 536 milyon Frank. Kanton parlamentoları ise aldıkları kararlarla öğretmenlerin işe alım kararnamelerini, çalışma sürelerini ve ödenecek maaşları planlanan kesintilere uygun hale getirirken, öğretmenlerin mesleki eğitimleri için finanse edilen kurs ve destek eğitimleri büt- çeleri ya kaldırılmakta yada çok sınırlandırılmaktadır.

Tedbirler, eğitim kalitesini ve öğrencileri vuruyor

Bir çok kantonda ise verilen seçmeli dersler tamamen kaldırılmakla karşı karşıya bulunuyor. Gelişim düzeyi zayıf kalmış çocuklara okullarda verilen destek eğitimleri ise, yok olmakla karşı karşıya. Göçmen çocuklarına okullarda ek olarak verilen dil destek eğitimleri sınırlandırılıyor ve masrafların bir yarısının ailelere ödettirilmesi planlanıyor. Kantondan kantona farklılık gösteren başka kesintiler de kuşkusuz listeye eklenebilir. Reform paketleri adı altında, yasalaştırılan uygulamalar, eğitim kalitesini direkt etkilerken, emekçi ailelerin bütçelerine de önemli yükler bindiriyor.

Öğretmenler eylem hazırlığında

Eğitim bütçesine yönelmiş kısıtlama ve hakların kaldırılması saldırı planlarına karşı öğretmenler bir çok kantonda, dikkatleri çekmek üzere eylem ve protestolara hazırlanıyorlar. Öğretmenlerin maaşlarının düşürülmesinden, eğitim hizmetlerinin budanmasına kadar bir çok saldırıya karşı harekete geçen öğretmenler, kamuoyunu bilgilendirmek ve ‘reform’ paketlerinin yaratacağı sonuçlara dikkat çekmek üzere, inisiyatifler kurmaya çalışıyorlar. Sonraki adımın ise sokak protestoları olacağının ise altı- nı çiziyorlar. Ön önemle vurguladıkları ise; kısıtlama paketlerinin, öğrencileri, öğretmenleri, aileleri ve tüm toplumu vuracağı!

Eğitime ayrılan bütçe kantonlarda %18 ila %33 arasında bir değişiklik gösteriyor. Ülke genelinde milli gelirden kantonların eğitim bütçelerine verilen oran ise %5 civarında. İstatistik verilerine göre ; 2021 yılına kadar ilk öğretim çağındaki öğrencilerin sayının %12 oranında artması bekleniyor.