Eğitime daha fazla bütçe

Yeni öğrenim yılı başladı. Her kantonda farklı olmak üzere geçen yıllardan devralınan ve yenileri de eklenerek büyüyen sorunlar bu yılki öğretim yılında da tartışılmaya devam edecek. Anaokulundan başlayıp meslek eğitimi ve üniversiteye kadar devam eden tüm aşamalarda farklı sorunlarla boğuşmak zorunda kalan öğrenciler ve ailelerinin en temel problemi tasarruf adı altında girişilen yürürlükteki hak ve uygulamaların ortadan kaldırılması. Eğitimde bu daha çok, bazı derslerin müfredattan çıkarılması, ek olarak verilen yabacı ders sayısının sınırlandırılması, sosyal etkinliklerde belediye ve kanton katkı paylarının düşürülerek, farkın ailelere fatura edilmesi ve sosyal etkinlik sayısının sınırlandırılması yer alırken birçok kantonda birbirine sınır belediyelerin birleşerek bölge okulları oluşturması, öğretmen kadrosunun tasarruf amaçlı azaltılması olarak ortaya çıktı. Kantonların birbirinden farklı eğitim sistemlerine sahip olması, bürokratik yapının kendisini daha karmaşık hala getirirken, etkin bir sistemin oturtulmayışı ortalamanın üzerindeki genç nüfus işsizliğinin de kaynağını oluşturuyor. Bazı kantonlarda branş öğretmeni bulunmasında yaşanan sıkıntılar, 2025 yılına kadar 100.000 artacak öğrenci sayısına cevap vermek için ihtiyaç duyulan minimum 2000 öğretmen açığıyla da birleşince önlem konusunda yetersizliklerin kaynağına da işaret ediyor. Meslek yerlerinin doldurulmasında da yaşanan sorunlar aşılabilinmiş değil. Birçok kantonda ilan edilen boş meslek yerlerinin boşta kalan öğrenci olmasına rağmen doldurulamaması, meslek öğrencilerinin alınmasında izlenen rotanın eksikliğine de işaret eder durumda.

Eğitimde yaşanan sorunların çözümü için daha köklü yatırımlar ihtiyaçken kantonların yatırım yerine eğitim bütçelerini kısması var olan sorunların katmerleşmesinden başka işe yaramadığı gibi eğitimin kalitesini de düşüren en önemli etken olmaya devam ediyor.