Yazarlar

Yaşar ATAN- YARIŞMA GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER

7

atanyasar@yahoo.de Troya savaşına katılan kral Odisseus, yirmi yıl sonra bir dilenci kılığında dönebildi sarayına. Sarayı; sözde dul kalan karısı kraliçe Penelopeya’yla evlenmek isteyen soyguncu damat adayı birtakım soylu kişilerle doluydu… Yıllardır damat adaylarını, elinde ördüğü bir kumaşın bitmesi gerektiği bahanesiyle

Haydar Sancar- Barış mücadelesinin artan önemi

10

Modern revizyonizmin çöküşü, Doğu Bloku’nun dağılmasıyla birlikte, liberalizmin ekonomik ve toplumsal yaşam alanında tam zaferini ilan eden Fukuyama, dünya tarihinin varabileceği son adres olarak ta liberalizmi işaret ediyordu.  Ona göre mutlak huzur ve refaha ‘komünizm’ alt edildikten varılmıştı, yoksulluk, açlık,

FUAT AKYÜREK- İŞLER İYİCE ÇATALLAŞIYOR MU?

ABD Başkanı Trump’ın peşpeşe yaptığı hamlelere zorunlu olarak diğer devletlerde karşılık vermeye başladılar. Zorunlu olarak dememizin nedeni, emperyalist sistemde az çok hatırı sayılır bir ekonomiye sahip bir ülkenin, rakiplerinin kendi çıkarlarını ve pozisyonunu zarara uğratacak hamleler yapması durumunda karşılık vermek

Ergün Özalp- Endüstri 4.0 dedikleri..

Son yıllarda dünyada çok kullanılan bir kavram, ‘’ Endüstri 4.0’’.. 24 Haziran seçimlerinde de M. İnce ve M.Akşener’in tarafından seçim propagandası döneminde sıkça kullanıldı. Peki nedir bu ‘’Endüstri 4.0’’ ? Terim ilk olarak, 2011 yılında Almanya’ da Hannover Fuarı’nda kullanılıyor.

B. M. AY- Werdeunterricht und …

Über den Marktplatz kommend, sah Horst schon von weitem seinen Freund Ahmet an einem der Zweiertische direkt neben dem Eingang ihres Stammcafés sitzen. Er beschleunigte seine Schritte. „Schön, dass du schon da bist. Komm lass uns hochgehen“, sagte er beschwingt.

FUAT AKYÜREK- Tarihi Seçim

Türkiye 24 Haziran’da yeni bir seçime gidiyor. Seçime katılan partiler, politikayı takip eden siyasi çevreler bu seçimlerin ülke tarihinin en önemli seçimi olduğu konusunda genellikle birleşiyor. Bu seçimleri bu denli önemli kılan olgu, “ülkede tek adam tek parti diktatörlüğü”nün açıkça

Haydar Sancar- Banka, sermaye ve kriz

4

Elektronik para, Bitcoin gibi dijital para birimi, finans işlemlerinde bankalar ve para kuruluşları arasında gerçekleştirilen işlemlerle birlikte tartışıladururken, İsviçre’de 10 Haziran’da oylanacak olan Vollgeld İnisiyatifi ile başka bir konuyu gündem haline getirdi. İnisiyatifin yapmak istediği değişikliklerin, halk tarafından anlaşılması çokta

Ergün Özalp- Yanlış algının sınırları..

Gezi başkaldırısı, nasıl ki AKP yönetiminin demokrasi ve liberal cilasını döktüyse, şimdiki ekonomik yoksulluk koşulları ve yakın ekonomik çöküntü beklentisi de – bu kitlelere henüz tam yansımasa da – AKP’nin ‘ yol- köprü- tünel ve beton ekonomisi’ nin ve bu