Yazarlar

Fuat Akyürek- KURTULACAKLAR!

22 Eylül’de Bern çok değişik bir mitinge ev sahipliği yaptı. “Eşit değerdeki işe eşit ücret” çağrısı altında gerçekleşen miting, katılımcı kadınların çoşkusu, kararlılığı ve çevreye yaydıkları militan hava ile diğer tüm mitinglerden ayrılıyordu. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 30 bini aşkın katılımcı,

Haydar Sancar- Sosyal barış değil, mücadele!

Daha çok duyulur olunan sosyal partner ifadesi, yönetim ve iletişim bileşkesinde’ sorumluluk’ alma, ‘yapıcı’ davranma gibi hoş gelen tınıya sahip olmaktan öte, sınıflı dünyada egemen olanın çıkarına göre hizaya gelmeye ve onların verdikleriyle yetinmeye ve işbirliğine demir atmaya yaldızlı çağrıdır

Ergün Özalp- “Döngel ekonomi ’’ !

Son birkaç yıldır Türkiye ekonomisinin kriz sürecine girdiğini, aklı başında herkes söylüyordu. Durumun 2002 ve 2008 krizlerindeki gibi olmadıği ‘’ teğet geçecek’’ söylemiyle geçiştirilemeyecek boyutta ve derinlikte yapısal bir krizle yüzyüze olunduğu, açıktı. Gelinen yerde, Cumhuriyet tarihinin en derin krizinin

Brigitte Wieser- A place of smiling peace (1)

Von Februar 2007 bis Dezember 2011 habe ich in Damaskus gearbeitet und gelebt. Zum Zeitpunkt meiner Bewerbung für den dort frei werdenden Arbeitsplatz war das Land für mich ein “weißer Fleck auf der Landkarte”. Ich kannte kaum jemanden, der schon

Yaşar ATAN- YARIŞMA GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER

7

atanyasar@yahoo.de Troya savaşına katılan kral Odisseus, yirmi yıl sonra bir dilenci kılığında dönebildi sarayına. Sarayı; sözde dul kalan karısı kraliçe Penelopeya’yla evlenmek isteyen soyguncu damat adayı birtakım soylu kişilerle doluydu… Yıllardır damat adaylarını, elinde ördüğü bir kumaşın bitmesi gerektiği bahanesiyle

Haydar Sancar- Barış mücadelesinin artan önemi

10

Modern revizyonizmin çöküşü, Doğu Bloku’nun dağılmasıyla birlikte, liberalizmin ekonomik ve toplumsal yaşam alanında tam zaferini ilan eden Fukuyama, dünya tarihinin varabileceği son adres olarak ta liberalizmi işaret ediyordu.  Ona göre mutlak huzur ve refaha ‘komünizm’ alt edildikten varılmıştı, yoksulluk, açlık,

FUAT AKYÜREK- İŞLER İYİCE ÇATALLAŞIYOR MU?

ABD Başkanı Trump’ın peşpeşe yaptığı hamlelere zorunlu olarak diğer devletlerde karşılık vermeye başladılar. Zorunlu olarak dememizin nedeni, emperyalist sistemde az çok hatırı sayılır bir ekonomiye sahip bir ülkenin, rakiplerinin kendi çıkarlarını ve pozisyonunu zarara uğratacak hamleler yapması durumunda karşılık vermek

Ergün Özalp- Endüstri 4.0 dedikleri..

Son yıllarda dünyada çok kullanılan bir kavram, ‘’ Endüstri 4.0’’.. 24 Haziran seçimlerinde de M. İnce ve M.Akşener’in tarafından seçim propagandası döneminde sıkça kullanıldı. Peki nedir bu ‘’Endüstri 4.0’’ ? Terim ilk olarak, 2011 yılında Almanya’ da Hannover Fuarı’nda kullanılıyor.