Dünya

Basına sansür ve saldırılar protesto edildi

5

Türkiye‘de başbakanın emriyle kapatılan basın-yayın kuruluşlarıyla dayanışmak için Avrupa’da eylemler gerçekleştirildi. Halkın haber alma hakkını engelleyen, sansürcü baskıcı AKP rejimi protesto edilirken, yasak ve karartmaların kaldırılması istendi. Basel’de yapılan protesto yürüyüşüne DİDF, HDK Bileşenleri ve Türkiyeli Kurumlar ve eyleme destek

Avrupa’da baskı yasaları yürürlükte

6

Hüseyin Karaguş Genelinde dünyada ve özelinde İsviçre’de ekonomik gerileme güçlenerek devam etmektedir. Kapitalist ülkeler krizi en az zarar ile kapatmak için bütün yükü az gelişmiş ya da gelişmekte olan (Yunanistan, Portekiz, İspanya, Türkiye gibi…) ülkelerin sırtına yıkmaya çalışmaktadırlar. Ortadoğu da

Janusz Korzcak ve Çocuk Hakları

Yad_Vashem_BW_2

Arzu Güngör‏ Dünyanın bir kısmına karanlık bulutların çöktüğü bir zaman aralığının maalesef tarihi tanıklarıyız. Sadece bazılarımız, çokça soruyoruz kendimize, neden bu yüzyılın tanığı olmak zorundayız? Neden bu yüzyılda, böylesine acılara belenmiş bir coğrafyada doğduk ve yaşıyoruz? Ve insanlık tarihinin binlerce

Katliama karşı enternasyonal dayanışma

32427

Ankara’da KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenen Barış Mitingine yönelik gerçekleşen bombalı saldırılara dünyadan tepki yağdı. Katliam haberinin alınmasının ardında pek çok ülkede eylemler yapılırken birçok ülkede komünist parti ve hareketlerden taziye ve dayanışma mesajları geldi. Mesajlarda saldırının doğrudan

Barış için savaşmak…

f8fb87a7-ad31-4b54-acd0-79a75b645f9e

Dünyanın tanık olduğu en kanlı savaş olan 2. Dünya Savaşı’nın resmen başladığı 1 Eylül 1939 tarihinin üzerinden 76 yıl geçti. Savaşın sona ermesinden sonra bu tarih, barışa duyulan özlem ve savaşın yol açtığı yıkımın unutulmaması adına Barış Günü olarak ilan

FUAT AKYÜREK- HALKLARIN MÜCADELESİNDE YENİ BİR DALGA

  Geçtiğimiz ay gerçekleşen bazı önemli gelişmelerin uluslararası düzeyde yankıları oldu. Bunlardan özellikle Yunanistan’da ve Kobane’de gerçekleşenler farklı bir etki yarattı. Yunan halkı AB’nin, IMF’nin dayatmalarına, AB’nin Almanya gibi büyük ülkelerinin tehdit ve şantajlarına karşı onurlu bir başkaldırıya yöneldi ve

Fuat Akyürek- STRATEJİK ADIMLAR

  Ukrayna’daki gelişmelerin ardından Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki ilişkilerin oldukça gerildiği bir döneme girilmekte. Rusya ABD ve AB ülkelerinin –başta Almanya, Fransa, İngltere vb.- Ukrayna’yı Rusya’nın etki alanından koparıp kendi etki alanı içine alma hamlesine sert bir biçimde karşılık

OSZE‘nin gündemi Ukrayna meselesi

128911

  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgürtü (OSZE) toplantıları çerçevesinde 57 ülkenin dış işleri bakanları 4-5 Aralık tarihinde Basel’de bir araya geldi. Ukrayna meselesinin ağırlıklı olarak gündem oluşturduğu toplantılar, ‘Batılı’ ülkelerin Rusya’ya karşı oluşturduğu ortak cephenin, özellikle Ukrayna meselesi üzerinden Rusya