Dosya

Şubat Devriminin tarihsel Önemi

137

Fransa’da Paris‘te  başlayan ve tüm Avrupa’yı sarsan  1848  devrim dalgasının  ve  yenilgisinin yolaçtığı sonuçların yankıları salt Avrupayla sınırlı kalmamış , tüm dünyayı etkilemiş ; ezilenlerin ve emekçilerin eylemine  ışık tutmuş ,onların deneyim hazinesini zenginleştirmiştir. Fransa’nın  1789 burjuva demokratik devriminde ve sonrasında

Dosya- AVRUPA EKONOMİSİ DÜZE ÇIKACAK MI?

Demostration against austerity policy

Geçtiğimiz ay Avrupa Birliğine üye bazı ülkeler için eylem ayıydı. İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerde işçi ve emekçiler sokakları, meydanları doldurdular. Emekçi kitlelerin sokağa dökülmesinin çok temel nedenleri bulunuyordu. Kitleler kazanılmış bazı haklarının gaspedilmesine, ekonomik ve sosyal haklarını daha

Ayda Bir- Kadına uygulanan şiddet ve şiddete karşı mücadele

Siddet resim

 “Kadının toplum içerisinde sahip olduğu yer, maddi yaşamın üretiminin fiili eylemi içerisinde sahip olduğu etkiye ve üstlendiği görevlere ve üretim ilişkilerine bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Analık hakkının hakim olduğu yaşam biçiminden çekirdek aileye doğru evrilen cinsler arası ilişki, toplulukların yerleşim

SENDİKALARIN GÜNCEL MÜCADELELERİNİN SORUNLARI VE SENDİKALARIN YENİDEN GÜÇ TOPLAMALARININ OLANAKLARI (2)

32571_123657527667665_2522359_n

Kuşkusuz İsviçre’de sendikal hareket ve dolayısıyla işçi ve emekçilerin kendi talepleri için örgütlenme isteği ve eğilimi, ülkenin öznel ve somut koşullarıyla ilişkili olduğu kadar, dünyada ki gelişmeler ve eğilimlerle de bağlantılı olarak değişmektedir.Sendikal hareketin dünya genelinde yaşadığı sorunlar, ortaya çıkan

GENEL OLARAK SENDİKALARIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN BAZI ÖNERİLER (1)

SUNUŞ: Arkadaş Gazetesi bu sayıdan başlayarak, uluslararası işçi hareketinin önemli sorunlarından birisi olan sendikalar ve sendikaların işçilerin mücadelesinde yeniden mücadeleci bir çizgiye çekilebilmesinin sorunlarını işlemeye başlayacak. Bu amaçla düzenlenecek sendikal bir konferans için hazırlanan bir broşürü bölüm bölüm yayınlamaya başlıyoruz.

Arşiv

Reklam Verin

Reklamlarınız için bizi arayabilirsiniz… Tel:  076 316 00 62

İletişim

Federation der demokratischen Arbeitervereine DIDF Längistrasse 14. 4133 Pratteln/ BL Mail: arkadas@arkadas.ch