Çalışma Güvenliği: «250 Hayat Kurtaralım»

İsviçre’de her yıl 250.000 çalışan bir iş kazasına uğruyor. Her beş inşaat işçisinden biri, her dört iskele işçisinden biri ve her üç orman işçisinden biri kaza geçiriyor. Resmi kaza sigortası SUVA tarafından sendikalarla birlikte başlatılan «250 Hayat Kurtaralım» kampanyası iş kazalarına karşı çalışanların duyarlılığını arttırmayı hedefliyor.

İnşaatlarda çalışmanın tehlikelerle dolu olduğu biliniyor. Kazların önlenmesi için özel bir çalışma yapılması ise sendikaların temel görevlerinden birini oluşturmaktadır. Bu amaçla Unia sendikası tarafından inşaatlarda yapılan bir ankete katılan 1466 inşaat işçisinden%48 i bazı durumlarda kaza ile karşı karşıya geldiğini söylerken %10 nu ise sık sık veya sürekli kaza riski ile karşı karşıya olduğunu belirtmekte.

İş Kazaları Önlenmeli

«250 Hayat Kurtaralım» kampanyası inşaatlarda ki iş kazalarının önlenmesi için başlatıldı. Amaç gelecek on yıl içinde toplam 250 ölümle veya ağır sonuçlar veren iş kazasına engel olmak olarak belirlenmiş. Başka bir deyişle her yıl meydana gelen ve ölümle sonuçlanan ortalama 35 iş kazasını yarıya indirmek amaçlanmakta. Kuşkusuz en büyük istek,inşaatlarda çalışanların tümünün her gün kazasız belasız evine, ailesine dönmesi.

Tehlike ve Riziko anında dur!

Çalışanlar için en temel prensip, tehlikeleri mümkün olduğunca erken teşhis etmek ve gerekli olduğu zamanda çalışmayı durdurmaktır. Çalışırken tehlikeli bir durumun ortaya çıktığını gören bir işçi hem kendisi hemde çalışma arkadaşlarını dikkate alarak tehlikeli durumu veya ortaya çıkan rizikoyu ortadan kaldırmak için çalışmayı durdurmalıdır. Ancak bu durumun ortadan kalkmasından sonra tekrar çalışmaya başlanılmalıdır.

İnşaatlarda Güvenlik Şartı

Bir yıldan beri inşaatlarda bir ‘Güvenlik Şartı’ bulunmakta. Bu Şart ile işverenler, planlayıcılar ve sendikalar inşaatlarda gerekli çalışma güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması ve hayata geçirilmesini bir görev olarak kabul etmişlerdir. Söz konusu Şart dokuz dilde yayınlanmıştır ve hayati önemi olan kurallara planlayıcılar, şefler ve çalışanların uymasını istemektedir. Bu tür Şartların yapı işkolu dışında çalışma güvenliğinin yeterli olmadığı diğer işkollarında ve endüstriyel işyerlerinde de yapılması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda ilk adım olarak çırakların ve meslek öğrenenler için ayrı bir Şart hazırlıkları yapılmaktadır.

Hayati Kurallar

Söz konusu bu hayati kuralları anlatmak için bu kampanya çerçevesinde başka yöntemlere de başvurulmaktadır. Çalışma güvenliği riskinin yüksek olduğu bütün işkolları için geçerli sekiz en önemli kural bir el broşürü ile tanıtılmaktadır. İnşaat, boya, alçı, ağaç işçileri, damlarda veya duvarda çalışanların, halatla çalışmak durumunda olanlar için veya makine bakımı yapanlar için geçerli broşürler ayrı ayrı olarak belirlenerek bu broşürlerde anlatılmaktadır. Daha fazla bilgiyi kaza sigortası SUVA nın web sitesinde bulabilirisiniz. www.suva.ch.

En önemli görevleriniz şunlardır:

Yapmak zorunda olduklarınız

- işverenin iş güvenliği ile ilgili vermiş olduğu talimatlara uymak zorundasınız

- genel ve şirket güvenlik kurallarına uymalısınız

- güvenlik birimlerini doğru şekilde kullanmalısınız

- korunma giysilerini kullanmalısınız

- iş güvenliğini kısıtlamakta olan bir eksikliği hemen bertaraf etmelisiniz veya

bu mümkün değilse bunu işverene bildirmelisiniz.

Yasak olanlar

- güvenlik birimlerinin işlevini engellemeniz yasaktır

- kendinizi ve başkalarını tehlikeli durumlara düşürmeniz yasaktır

(alkol, uyuşturucu v.s.)