Bütçede fazla varken ‘’Tasarruf tedbirleri’ niye gündemde?

2106 yılının son çeyreğinde hazinenin 2,2 miyar Frank fazlalık vereceği ön görülürken, yılsonu kapanış bildiriminde ise 750 milyon Franklık bir fazlalık bildiriminde bulunuldu. 1,5 milyar kayıp, yeni ‘tasarruf tedbirleri’ ise kapıda.

Ekonomi Bakanı Ueli Maurer’ bakılırsa ortada herhangi bir sorun yok. Ama 2,2 milyar Franklık fazlalık vereceği tahmin edilen bütçenin nasıl oluyor da 750 milyon Frank’a düştüğü konusunda verileri inandırıcı bir açıklamada yok. SP’li kimi ekonomistler, kapanış bilançosunda ilan edilen değerin, kullanılan değerlendirme yöntemine bağlı olarak, istismar edilmeye açık olduğu, bakanlığın da bu yönetimi bilerek kullandığı ve ekonomi ile ilgili olarak SVP’nin parti politikasının hayata geçirilmeye çalışıldığını ileri sürerlerken, konfederasyonun maliyeden sorumlu şefi Serge Gaillard iddiaları ret ederek, sorunun negatif faizle ilgili bir sorun olduğunu ileri sürdü. Bununla ilgili dillendirilen birçok gerekçe ise varsayım ve iddia düzeyinde kaldı. Bütçe fazlalığının beklentilerin ‘altında’ kalması ve konfederasyonun vergi gelirlerinin azalacağı gerekçeleriyle, kamuda kemer sıkma politikalarının 2017’de de tam gaz devam edeceği, hem maliye bakanlığı hem de bakanlar kurulunca ilan edilmiş durumda. Bütçe fazlalığının nasıl ve nerde kullanılacağı ise henüz karara bağlanmış değil. 2106 yılı sonu itibarı ile 99 milyar frank borca sahip olan İsviçre’nin milli gelir ile oranlandığında, borçluluk oranı %16 civarında. Bu değer ise uluslar arası ortalamaya göre oldukça düşük.