Benzin istasyonları çalışanlarını kapsayan TİS imzalandı

Benzin İstasyonu İşletmecileri Birliği VTSS ile Unia, Syna sendikaları, Ticari Sektör Çalı- şanları Birliği arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 1300 benzin istasyonunda çalışan yaklaşık 12 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek ve branşın tüm çalışanları için geçerli olacak.

İmzalanan sözleşmeyle branş- ta asgari ücret uygulaması güvence altına alınmış oldu. Buna göre; kantonların çoğunluğunda meslek eğitimi olmayan çalışanların aylık asgari ücreti 3700 Frank olarak belirlenirken, 2 yıllık meslek eğitimine sahip olanlar, 4000 Fr., 3 yıllık meslek eğitimine sahip olanlar için ise 4100 Fr. Asgari ücret sınırlaması getirildi. Sınır bölgelerindeki kantonlarda ise ücretlendirme, 3 kademe için 100 ‘er Fr. Aşağı çekildi. Haftalık çalışma süresi 42 saat olarak belirlenirken, tatil günleri çalışmaları için ise %5’lik ek zam verildi.