Alevilik Basel`de resmi inanç olarak tanındı

İsviçre`nin Basel Kantonu Parlamentosu 17 Ekim 2012 tarihinde yaptıgı toplantıda Kanton Anayasası`nın 133. Maddesine istinaden Aleviliği resmi inanç olarak kabul etti.

2010 yılında İsviçre`nin Basel kantonunda bulunan iki Alevi derneğinden (Basel Alevi-Bektaşi Kültür Birligi ve Basel ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi) Basel hükümetine Alevilik inancının tanınması için başvuru yaptılar.

Yaklaşık 20 senedir Basel Kantonunda Alevilik için mücadele eden iki Alevi Derneği aynı zamanda bulundukları kantondaki diğer inanç kurumlarının da bağlı olduğu kurumlarda ve kantonun uyum kurumlarında aktif olarak çalışıyorlar.

Basel Kanton Hükümeti Alevi kurumlarının başvurusunu kanton anayasasının gerekleri olan, Alevilik inancının toplumsal anlamı, hukukun üstünlüğünü kabul etmesi, diğer inanç özgürlüğünü kabul etmesi, Alevi kurumlarının gider ve gelirlerinin şeffaf olması gibi gerekleri yerine getirdiğinden dolayı olumlu bir rapor ile Eğitim ve Kültür Komisyonu`na havale etti. Eğitim ve Kültür Komisyonu da Alevilerin başvurusunu olumlu bir rapor ile Kanton Parlamentosu`na havale etti.

Kanton Parlamentosu da büyük bir çoğunluk ile Aleviliğin İnanç olarak Basel Kantonunda kabul edilmesini 17 Ekim 2012`de bütün partilerin desteği ve oybirliği ile kabul etti

Bu tanınma ile İsviçre`de ilk olarak Hıristiyan ve Yahudilik dışında, tanınan 3. inanç Alevilik oldu.

Dünyada bu düzeyde bir parlamento tarafından demokratik bir oylama ile, Alevilik kendine özgü bir inanç statüsüne kavuşuyor.

 Bu tanınma Alevilere ne tür haklar kazandıracak?

 

Aleviliğin resmi olarak tanınması için çalışma yürüten komitenin yöneticisi Mustafa Atıcı ve komitenin basın sözcüsü Cihan Minkner yaptıkları açıklamada bu tanınmanın alevilere ve aleviliğe kazandıracağı haklar konusunda şunları söylediler.

“Bu tanınma Alevilige veya kişi ve kurumlara yapılacak maddi ve manevi saldırı, hakaretlere karşı yasal koruma, resmi geçerliliği olan nikah kıyma ve evlendirme yetkisi veriyor. Ayrıca yurtdışından gelecek inanç önderlerine, kurumlarda eğitim vermeleri amacıyla resmi dairelerden rahat bir şekilde çalışma ve oturma izni tanıyor. Bunun yanında Alevilik ders olarak Kanton eğitim müfredatına dahil oluyor ve halk mezarlıklarında ayrı bölüm veya kendi mezarlığını açma olanağı tanıyor. Yardım ve bağışları vergiden düşme, inanç kurumu olarak mülk, vakıf, fon ve gelir vergilerinden muaf tutulma, bazı sosyal ve kültürel faaliyetlere kültür bakanlığı ve spor toto fonundan yardım alma gibi bir çok olanak tanıyor.”

Abidin Çetin / Basel

11 Replies to “Alevilik Basel`de resmi inanç olarak tanındı”

 1. Geri izleme: Leslie

 2. Geri izleme: johnny

 3. Geri izleme: Stanley

 4. Geri izleme: brandon

 5. Geri izleme: Jerome

 6. Geri izleme: Oscar

 7. Geri izleme: tony

 8. Geri izleme: donald

 9. Geri izleme: Johnnie

 10. Geri izleme: todd

 11. Geri izleme: jorge