Hastalık sigortası primleri yine artıyor

Sağlık sektörü çatı örgütü Santésuisse yaptığı açıklamada önümzdeki yıl hastalık sigortası primlerinin %3 ila %5 arasında artış göstereceğini söyleyerek, artışa gerekçe olarak da artan hastane masraflarını ileri sürdü.

Sigorta şirketlerinin yağma alanına çevrilen sağlık sektöründe her yıl sistematik olarak arttırılan sigorta primleri, ücretlilerin reel gelirlerini eritirken, kantonlar da prim katkı paylarını güden güne budayarak tüm yükü düşük gelirli sigortalılara yıkmaya devam ediyor. Sigorta primlerini ödemekte zorlanan sigortalılar, yüksek katkı paylarını seçerek prim seviyesini düşürmeye çalışıp, hasta olduklarında da doktora gitmekten imtina ediyorlar. Toplam sağlık giderlerinin karşılanmasında yükün %30’nu sigortalıların omzuna yıkan sistemden en çok düşük gelirliler etkileniyor. Yüksek kişi katkı payında Avrupa sıralamasında liste başı olan İsviçre sağlık sistemi, koruyucu ve tedavi edici önlemleri kamu olarak tesis etmek yerine sigorta tekellerinin kaymağına bal sürmeye devam ediyor.

Sigorta primlerinin azaltılması için inisiyatif kuruldu

Öte yandan Prämien-Entlastungs-Initiative adı altında toplanan imzalarla, sigorta primlerinin gelirin %10’nu geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasını sağlayacak yasal değişikliğin halk oyuna sunulması için imza toplanıyor. Toplanan imzalar yüz bine ulaştığında ise federal parlamentoya teslim edilecek. Bu inisiyatifle, hastalık sigortası primlerinin gelirin %10’nun geçmemesi sağlanarak, prim tutarı ile ortaya çıkan farkın kantonlar tarafından üstlenmesi garanti altına alınmaya çalışılıyor. Şimdiki durumda sigorta primleri ortalama olarak gelirin %14’üne tekabül ediyor. Kantondan kantona göre farklılık gösteren kanton katkı paylarında da eşitliği ön gören inisiyatif, düşük ve orta gelirlilerin konfederasyon ve kantonlar tarafından daha iyi desteklenmesini güvence altına almaya çalışıyor.

Basel DİDF lokalinde söyleşi

İnisyatif ile ilgili olarak Basel Demokratik İşçi Derneğinde gerçekleştirilen söyleşide Basel Kanton Millet vekili Sarah Wyss, inisiyatif hakkında bilgi vererek, mevcut sistem ve hedeflenen değişim arasındaki farkı anlatarak dinleyicilerin sorularını yanıtlarken, daha önce halk oyuna sunulan ve ret edilen tek bir sağlık sigortası inisiyatifinden buyana girişilen ilk kampanya olduğunu, sigorta tekellerinin ve lobicilerin mesken ettiği parlamento karşısında başarı sağlamanın, faturanın düşük gelirlilere kesilmesinin engellenmesi gerektiğini vurguladı.