8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İsviçre’de kitlesel kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İsviçre’de gerçekleştirilen yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar daha önceki yıllara göre daha kitleseldi. 14 Haziran’da gerçekleştirilecek kadın grevine dönük yürütülen faaliyetlerin de etkisiyle, daha çok kadın bu yılki eylemlere katılarak, taleplerini dile getirdi.  8 Mart akşamı Basel Theaterplatz’da toplanan kadın emekçiler ve eyleme destek verenler sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçip yol boyu yaptıkları konuşmalarda kapitalist sömürüye, ücret baskısına, savaşa ve şiddete karşı mücadele kararlılıklarını dile getirdiler. Zürich’te yapılan 8 Mart yürüyüşü de coşkulu ve kitleseldi. 2000’nin üzerinde kadın emekçinin ve eyleme destek verenlerin katıldığı yürüyüş boyunca kapitalist sömürüye karşı mücadele çağrısı yapıldı ve 14 Haziran grevinde taleplerin elde edilmesi için daha çok çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

İsviçre Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu(DİDF)’na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Cenevre Alabatros Kültür ve Dayanışma Derneği ile Basel ve Çevresi Demokratik İşçi Derneği’nde yapılan etkinliklerde de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.

Cenevre’de yapılan etkinlikte bir araya gelen dernek üyeleri ve kadınları Şermin Tutuk açılış konuşmasıyla selamladı, dernek adına yapılan konuşmada ise Özlem Aktaş 8 Mart’ın ortya çıkmasına neden koşullara değindikten sonra ‘ Hele biz göçmen kadınlar… Türlü nedenlerle ülkemizden kopup geldik. Buranın eğitimini almamış olmak, dilini tam bilmiyor olmak en çok bizi zorluyor. Çoğu zaman evde para kazanan sadece eşlerimiz olduğu için, evin işi, çocuklara bakma işi bize kalıyor, çalışma yaşamına bile katılamıyoruz. Geldiğimiz ülkeler bizi ekonomik ve sosyal olarak adapte etmek şöyle dursun, çalışmak istediğimizde bizlere her şeyden önce hasta, yaşlı ve çocuk bakımı, temizlik gibi işleri sunuyor. Ya da sosyal yardımlara muhtaç duruma düşüyoruz. 

Tıpkı 19. yüzyılda olduğu gibi burjuva sınıf, biz işçi sınıfını bölmeye çalışıyor. Kadınları, göçmenleri daha ucuza çalıştırarak, bizi birbirimize düşman gibi gösteriyor. Ne yazık ki, bazen örgütsüzlüğümüzün, bilinçsizliğimizin kurbanı olup biz de hakkımızı sadece cinsiyetimize ya da kimliğimize göre talep ediyor ve aynen istedikleri gibi bölünüyoruz. 

Halbuki bugün kadınların eşit ücret alması; çocuklarımız için ulaşılabilir, ücretsiz kreşlerin ve okulların olması; annelik izni gibi, ücretli babalık izininin de uygulanması sadece biz kadınların değil, emekçi ailelerindeki erkeklerin de yaşamlarını iyileştirecek. 

Göçmenlerin ucuza çalıştırılmaması, yerlilerin ücretlerini de güvencede tutacak.’ Diye devam etti.

KHK ile ihraç edilen ve İsviçre’ye sığınan Teyibe Alan ise yaptığı konuşmada ‘Bugün emekçi kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz, baskı ve cinayetler devam etmektedir. Cinsel, sınıfsal, dinsel ve ulusal baskılar en fazla kadınlar üzerinden hayat bulmaktadır. Ülkede yaşanan gerçeklerin yasaklamalarla üzeri örtülmeye çalışılsa da güneş balçıkla sıvanmıyor, er veya geç gün yüzüne çıkıyor. Bunca baskı kadınları susturmaya yetmiyor aksine daha çok birleşmelerine ve örgütlenmelerine neden oluyor. Ülkede yaşanan ağır ekonomik krizin tüm yükü önce işçi ve emekçi kadınlara yıkılmaya çalışılıyor. İlk işten atılan, toplumsal hayattan uzaklaştırılmaya, eve hapsedilmeye, örgütsüz bırakılmaya, koca ve devlet baskısına mahkûm edilmeye çalışılan hep emekçi kadınlar oluyor.’ dedi. Etkinlikte ayrıca sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı.

Basel’de dernek lokalinde yapılan 8 Mart kutlamasında ise ağırlığı 14 Haziran’da yapılacak kadın grevi oluşturdu. 8 Mart ve güncel durum hakkında yapılan konuşmadan sonra, kısa film gösterimi gerçekleştirildi. VOPD Sendikası Merkez Sekreteri Christine Flitner, 14 Haziran’da gerçekleştirilecek kadın grevi fikrinin arka planını, örgütlenmesini ve taleplerini anlatan, 14 Haziran’a kadar gerçekleştirilecek eylemlerin takvimi hakkında bir sunum yaptı ve kadınları bu eylem ve etkinliklere katılmaları için birlikte mücadeleye çağırdı. Etkinlik müzik dinletisiyle sonlandırıldı.