8 Mart ve Kadın Grevi

Haydar Sancar

Bu yılki 8 Mart kutlamaları ve etkinlikleri geçen yıllardan biraz daha farklı. Farklı, çünkü içeriği de talepleri de daha da somut bir hedefe doğru yönelmiş durumda. Geçmiş yıllarda emek örgütleri ve sivil kuruluşların çok fazla ilgi göstermediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, 14 Haziran’da yapılacak olan Kadın Grevi olanaklarını güçlendiren ve etkileyen faktör olarak gözetilerek, daha yaygın ve ihtiyaca göre şekillendirilmiş oldu.

Birçok bölgede oluşturulmuş komiteler ve alt birimleriyle, 14 Haziran grevini örgütlemek üzere bir araya gelen kadınlar hem örgütlenme sorunları tartışıyor hem de pratik ileri yürütmek üzere düzenlenen çalışmalarda bir araya geliyorlar. Öğrencilerin ve genç kadınların da bu çalışmaya ilgisi giderek artıyor. Oluşturulmuş alt komiteler kimi eksikliklerine rağmen, daha çok kitleye ulaşmak üzere yoğunluğunu arttırmış durumdalar. Bu tablonun kendisi, daha önce farklı biçimlerde ortaya çıkan gerek emek gerek sosyal hak arama mücadelesinin grev ve eylem biçimlerinden kendi özgünlüğüyle ayrılıyor. Daha geniş bir tabana hitap edebilmesi ve somut bir talebin elde edilmesi üzere hareketlenen, ağırlığını emekçi kadınların oluşturduğu canlı ve dinamik yönelimin, taleplerin ve eylemin başarı oranını arttıran bir faktör olması durumunu da hareketin ilerlemesi için kullanıyor olması, sadece taleplerin elde edilmesi değil, ileriki zaman için emekçi kadınların örgütlenme bilinçlerinin gelişip güçlenmesine de katı sunabilecek özellikler taşıyor.

Bu özelliklerin avantaja dönüştürülmesi, hareketin kendisinin ideolojik olarak sağlam bir zeminde kendine yer bulmasıyla da doğru orantılıdır. Hem taleplerde hem de örgütlenme içerisinde göze çarpan sınıf dışı akım ve örgütlenmelerin etkisi altındaki çevrelerin yönelimi ve bu çevrelerin oluşacak hareket üzerindeki etki alanını arttırma çabasının, örgütlenmenin genel düzeyi gözetildiğinde yer yer olumsuz etkilere yol açabileceği söylenebilir. Kadın emekçilerin örgütlenme sorununa yabancı bu anlayışların geriletilmesi, taleplerin de hareketin kendisinin de sınıf hareketine ve onunun ihtiyaçlarını gözeterek örgütlenmesi bağlı olmanın yanı sıra ana eksenin kayması problemini ortadan kaldıracak, 14 Haziran grevi için bir araya gelmeye çalışan emekçi kadınların grev sonrasında oluşacak tablo için daha sağlam örgütlenmeler yaratmasına hizmet edecektir.

Eşit işe eşit ücret talebinin kesin bir biçimde uygulanmasını hedefleyen kadın grevinin, diğer bir hedefinin de emekçi kadınların örgütlü mücadeleye daha ilerden katılmasını güçlendirecek olanakların yaratılmasını sağlamlaştırmak olmalıdır ki sürekli saldırı ve gasplarla yüz yüze kalınan sosyal hak ve kazanımların korunması ve ilerletilmesi sağlanabilsin.