5 Haziran’da sandıkta karar verilecek

5 Haziran’da, İltica Yasası Revizyonu, Herkese Koşulsuz Temel Gelir İnisiyatifi, Pro Service Public İnisiyatifi ve başka birkaç inisiyatif daha halk oylamasına sunuluyor. Tartışmalar ise daha çok iltica yasası revizyonu ve temel gelir inisiyatifi üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Savaş ve yıkımın kol gezdiği topraklarından yurtlarından ayrılarak güvenli bir ülkede yaşama arayışında giren mülteciler, gittikleri ülkelerde de orada kalabilme savaşı veriyorlar. Sığınmacıların sayısal artışı üzerinden hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri sığınma yasalarında sertleş- tirmeye gidiyor. Her birkaç yılda bir sertleştirilen İsviçre Sığınma Yasası 5 Haziran’ da yapılacak oylama ile yeni bir sertleştirme ile karşı karşıya. SVP dışındaki hemen hemen tüm partilerin üzerinde anlaştığı revizyon, SVP tarfından halk oylamasına götürülüyor. Gerekçe ise ön görülen değişikliğin SVP’nin istediği sertliklere cevap verecek nitelikte olmaması. Göçmen ve sığınmacılar ile ilgili meselelerde hep tek kale oynayan SVP karşısında hat tutabilme çabasında olan muhafazakârlar ya da ‘sol’ çevreler, kötü bir sertleştirme yerine ‘iyi’ bir sertleştirme propagandasıyla, değişikliğin kabul edilmesini istiyorlar. Aslına bakılırsa, değişiklik maddeleri, pek bir ‘yenilik’ içermiyor. Dublin anlaşması çerçevesinde Avrupa ülkelerine iade edilebileceklerin iade edilme süreleri kısaltılmaya çalışılarak, iltica başvurulularının karar ve itiraz sürelerinin düşürülmesi suretiyle ‘hızlandırılması’ , itiraz prosedürü içinse ücretsiz hukuki yardım sağlanmasını öngörüyor.

Temel gelir inisiyatifi ise gazetemizde Mart ayında da değerlendirildiği üzere, herkese koşulsuz temel bir gelir verilmesini ön görüyor.

Pro Service Public inisiyatifi ise kamu işletmelerinin( Swisscom, SBB gibi) daha fazla kârı hedefleyerek çalış- tırılması yerine, daha iyi ve maliyeti düşük servis hizmeti vermesini talep ediyor.