Monthly Archives: Ekim 2013

Haydar Sancar- Liberal saldırılar ve mücadele

bild_span12

22 Eylül oylamasından sonra ellerini ovuşturan liberaller ve destekçileri kendilerince atağa kalkmanın olanağını yakaladılar. Uzunca bir süredir uğraştıkları bir meseleydi, iş yasasının, hele hele hizmet sektörünü kapsayan düzenlemelerin, günlük hayata ‘adapte edilmesi’ . İş yerlerinin açılış sürelerinin uzatılmasıyla başladı. Nasıl

FUAT AKYÜREK- BEKLENTİLER BOŞ ÇIKTI

Eylül ayının son günü televizyonlarının başına geçenler, Başbakan Erdoğan’ın açıklayacağı “demokratikleşme paketinin” içeriğini büyük bir merakla bekliyorlardı. Bu paketin niye gündeme geldiğini politika ile azçok ilgilenen hemen herkes çok iyi biliyordu. Ülkede bir Kürt Sorunu vardı ve yapılan görüşmeler sonucu

Emekçiler hak gasplarını protesto ettiler

Capture14

İsviçre Sendikalar Birliği SGB`nin çağrısı ve organizasyonuyla, 21 Eylül`de,15 bin kişi başkent Bern`de hükümetin emekli ve çalışanların ücretlerine yönelik haksız politikalarını protesto eden bir mitinde bir araya geldi.        Binlerce işçi ve emekli, emekli maaşlarında yapılması düşünülen kısıtlamalar

Herkese koşulsuz temel gelir

Aralarında sivil kuruluşların, yazarların ve sanatçıların da olduğu bir grup tarafından oluşturulan, koşulsuz temel gelir inisiyatifi, topladığı imzaları parlamentoya iletti. Buna göre parlamento imzaların tekrar kontrolünden sonra inisiyatifin halk oyuna sunulacağı tarihi belirleyecek. 126 bin imza toplamayı başaran grup, çalışsın çalışmasın yetişkin olan herkese aylık 2500, çocuklara

Oylama sonucu, saldırı planlarına yaradı

22 Eylül oylamasında halkın benzin istasyonlarının açılış saatleri ve satılan gıda maddelerinin türleri üzerine parlamentonun aldığı kararı tasdik etmesi, başka tartışmaları da beraberinde getirdi. %55,8 lik bir evet oyuyla yürürlüğe giren yasaya istinaden, 24 saat açık kalmak üzere harekete geçen satış yerlerinin ve benzin istasyonlarının sayısında artış yaşandı. Öte yandan rekabette eşitlik şartından hareketle, diğer

Söz hakkı olmadan tabii olmak!

Capture13

Geçtiğimiz ay, vatandaşlığa geçiş koşullarının ‘revize’ edilmesi ve Zürih Kantonu’nda göçmenlere yerel düzeyde seçme hakkı tanıyan tasarının kanton bazında reddedilmesi, bu eksende süren tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere Mart ayı içerisinde siyasi komisyonu, vatandaşlığa geçiş ile ilgili, bakanlar kurulunun önerilerini karara bağlamış ve bu karar

Taksi şoförleri eylem yaptı/Basel

Daha iyi iş koşulları ve daha iyi bir ücret için Basel’de eylem yapan taksi şoförleri, kanton yöneticilerine seslerini duyurmaya çalıştılar. Belediye binası, Hukuk ve Güvenlik Dairesi çnünde eylem yapan taksicilere Unia sendikası da destek verdi. Sendika tarafından yayınlanan basın açıklamasında,

Silah tekelleri için özel düzenleme

Federal Parlamento, İsviçre’nin  silah ve savaş malzemeleri satışını düzenleyen yasal çerçeveyi, yumuşatmak istiyor. 2009 yılında yapılan kritik bölgelere ve çocuk askerlerin olduğu ülkelere silah satışını yasaklayan düzenleme, silah üreticisi firmaların baskısı sonucunda tekrardan değiştiriliyor. Silah satamazsak işçi çıkarmaya devam ederiz