Monthly Archives: Eylül 2013

EKMEK VE GÜL 45. SAYI

KADKAPAK.qxd

http://www.evrensel.net/mag.php?id=69#.UjXNq8Z7L5s

 Sennur Sezer- Yaşamak gerekir!

Dünyada ortalama olarak her 3 saniyede 1 kişi intihar girişiminde bulunmakta; her 40 saniyede 1 kişi intihar sonucu yaşamını yitirmekte. Ülkemizdeyse  yaklaşık her iki buçuk saatte bir kişi intihar ederek hayatını kaybetmekte, son 20 yılda yaklaşık 40 bin kişi hayatını

FUAT AKYÜREK- TAHRİR, ADEVİYE VE GEZİ

Genel olarak dış politikanın iç politikadan ayrılamayacağı, dış politikanın iç politikanın bir devamı olduğu çok iyi bilinen bir gerçektir. Ancak dış politika iç politikanın ile bu kadar içiçe girdiği dönemlere de çok sık rastlanmaz. Bu nedenle yukarıdaki başlık Mısır ve

Ergün ÖZALP- Gençlik umut tazeliyor

Dünya  gençliği, son yıllarda, ana gövdesiyle halk hareketlerinde yeniden boy göstermeye başladı.Bunda elbette, dünyada yaşanan ekonomik krizin cenderesi ve  işşizliğin pençesinde bunalan gençliğin; bıçak sırtında oluşunun  payı büyük. Dünyadaki genç çalışabilir nüfustaki işşizlik oranı yüzde 25’i aşmış bulunuyor. Avrupa ülklerinde

Yaşar Atan- SALTANATIMIZI SAVAŞLARA BORÇLUYUZ

atanyasar@yahoo.de Dillere destan olduğu gibi, sözde kaçırılan Yunanistanlı güzel Helena’nın namusunu temizlemek için Troya’ya savaş açan krallar kralı ve Baştanrı Zeus’un temsilcisi Agamemnon’un orduları, kentin surlarını aşamadıkları için Troyalılarla kentin dışında savaşıyorlardı hep. Her iki tarafın masum yiğitleri de, güzel

Cemal ÖZÇELİK- Japon Mitolojisi

Japonların dünyaya bakış açıları ve buna bağlı olarak oluşan dinsel mitolojik inanışları, bir çok halkta olduğu gibi onların coğrafik özellikleriyle yakından bağlantılı bir biçimde şekil almıştır. Ada ülkesi olmasının getirdiği izole yaşam, onların dünyanın kendilerinden ibaret olduğunu sanmalarına yol açmıştır.

Arkeolog Sevim Akyürek- Çin’den Bern’e Gelen Ölümsüz Imparator’un Askerleri

Binlerce yıllık ve yine binlerce kilometre uzaktan gelen ‘Çin- Ölümsüz İmparatoru Qin Shi Huangdi ve Toprak Askerleri’ sergisini ziyaret etme şansını yaşadım. Merdivenleri çıkarken sol tarafınızda tavana asılı  metalden yapılmış  yüzlerce Çin ördekleri,  sağ tarafınız da ise aynı zamanda  serginin

Emekçiler Bern’e çağırıyor!

9

İsviçre Sendıkalar Birliği ve  Unia‘nın çağrısıyla 21 Eylül‘de Bern’de bir dizi taleplerin öne çıkarıldığı bir miting yapılacak ve mitinge tüm İsviçre genelinden katılım bekleniyor. Yaz tatili münasebetiyle nispi olarak düşen iç politika tansiyonu, yeniden yükselme eğilimi içerisine girmiş bulunuyor. Özellikle