Monthly Archives: Şubat 2013

Ergün ÖZALP- ‘‘Tarih“in dilini anlamak!

Tarihi, eğemen sınıflar da ezilen sınıflar da, sınıf mücadelesinde referans olarak kullanıyorlar.Hakim  sınıflar, kendi despotik uygulama ve katliamlarına,emperyalizme teslim olan politik duruşlarına, uşak ,satılmış kişiliklerine, yolsuzluk ve pisliklerine, tarihteki ecdatlarından bir  dayanarak ararken; Fatih, Kanuni, Alparslan vb.lerine  gönderme yaparlar. Ezilenler,

Şubat Devriminin tarihsel Önemi

137

Fransa’da Paris‘te  başlayan ve tüm Avrupa’yı sarsan  1848  devrim dalgasının  ve  yenilgisinin yolaçtığı sonuçların yankıları salt Avrupayla sınırlı kalmamış , tüm dünyayı etkilemiş ; ezilenlerin ve emekçilerin eylemine  ışık tutmuş ,onların deneyim hazinesini zenginleştirmiştir. Fransa’nın  1789 burjuva demokratik devriminde ve sonrasında

FUAT AKYÜREK- “Dayanıklı Dinamizm” Olanaklı mı?

Bu yılki Davos toplantılarının ana teması dayanıklı dinamizmdi. Bu başlık altında özellikle Avrupa’da krizde bulunan bazı ülkelerin durumu ve ekonomilerin dayanıklı bir dinamizme sahip olması için izleyecekleri yol tartışıldı. Toplantılarda tartışılan konulara ve katılımcılara verilen, oradan tüm dünyaya yayılan mesajlara

Savaşın ve faşizmin yolu 80 yıl önce açıldı

Ulrich Sander* Sosyal demokratların merkezi yayın organı „Vorwärts“, 30 Ocak 1933 akşamı şu haberi duyuruyordu: „Resmen açıklandı: Reich Başkanı Sayın Adolf  Hitler’i Reich Başbakanı ilan ederek, onun önerdiği Reich Hükümeti’ni yeniden kurdu.” Buna göre Katolik Merkez Parti’den, aşırı sağcı ve

Pelikan 45 işçiyi daha işten çıkarıyor.

2012 yılı sonlarında 50 işçinin işine son veren mürekkep ve baskı malzemeleri üreticisi Pelikan, yeni yıl başlar başlamaz 45 işçinin daha işine son vereceğini duyurdu. Zarar ettiği ve pazar payını kaybettiği iddiasıyla üretimini daralttığını açıklayan ve dolayısıyla da işçilerin işine

İşçiye pay yok!

2012′yi kârla kapatan İsviçre tekelleri, konu işçi ücretleri olduğunda şikâyet etmeyi dilden bırakmıyorlar. Bu yılda, geçmiş yıllarda olduğu  gibi yine ekonomik tahminler ve fiili gerçekleşen rakamlar,  yılın ilk günlerinden itibaren gazetelerde ve bültenlerde yer edinmeye başladı. Veriler, tahminler yerine gerçek

A. Haydar SANCAR- Davos Toplantıları ve gösterdikleri

136

Çoğunluğunu burjuva iktisatçıların, büyük tekellerin CEO’larının oluşturduğu, hükümet temsilcilerinin, başbakanların yer aldığı, toplantıların magazin yüzünü de yansıtan bazı tanınmış kişiliklerin de kare içerisine girdiği, kapitalist cenah ve onların destekçileri bu yıl 23-27 Ocak tarihleri arasında Davos’ta yine bir araya geldiler.

Madencilik devleri birleşti

134

Maden ve hammadde çıkarma ve işleme devi  Glencore, yine aynı sektörün önde gelen firmalarından olan Xsastra ile birleşti. 49 Milyar Frank sermaye hacmine kavuşan dev tekel, İsviçre’de gerçekleşen  tekeller arası evlilikler listesinin de başına yerleşti.  Geçtiğimiz yıl içerisinde bir başka